A A A
drukuj

Będą zmiany na rynku płatności i przelewów

Data publikacji: 2018.02.02 godz. 14:31
OCENA
5.0/5

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych w Polsce, przyjęta przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, przyniesie wiele zmian na rynku płatności i przelewów, które odczuwalne będą przez konsumentów. Ma to związek z koniecznością wdrożenia w naszym kraju dyrektywy PSD2.

Fot: Zmiany na rynku płatności.

Konsumenci realnie zyskają na zmianach w prawie o usługach płatniczych, ponieważ będą mieli większe uprawnienia podczas wysyłania przelewów i przekazów pieniężnych poza Unię Europejską oraz przy dokonywaniu płatności w walutach krajów spoza Wspólnoty. Zwiększy się poziom bezpieczeństwa płatności. 

Nowe prawo
W wyniku wprowadzonych zmian w ustawie o usługach płatniczych, już wkrótce w Polsce wdrożona zostanie dyrektywa PD2, dotycząca realizacji płatności i przelewów bankowych. Jej celem jest:

 • stworzenie jednolitego rynku płatności w całej Unii Europejskiej,
 • zapewnienie większej przejrzystości i spójności prawa o usługach płatniczych,
 • uproszczenie i zabezpieczenie dokonywania płatności transgranicznych.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Jakie zmiany nastąpią w Polsce?
Dyrektywa unijna wdrażana jest we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej i będzie ona wpływać na ostateczny kształt całego rynku usług płatniczych. Nie tylko konsumenci zauważą owe zmiany, ale w największym stopniu będą one wpływały na działalność:

 • banków,
 • instytucji płatniczych,
 • podmiotów oferujących karty sklepowe i karty paliwowe,
 • niezależnych operatorów bankomatów.

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »

Pojawi się dla nich konkurencja w postaci nowych usługodawców - tzw. podmiotów trzecich - TTP (Third Party Provider). Podmioty te będą mogły świadczyć nowe usługi:

 • inicjować transakcje płatnicze - Payment Initiation Service, PIS,
 • udostępniać informacje o rachunku - Account Information Service, AIS.

Pierwsza z wymienionych usług będzie polegała na udzieleniu dostawcy transakcji płatniczej dostępu do rachunku online płatnika, w celu sprawdzenia dostępności środków pieniężnych. W ramach usługi informacyjnej, dostawca będzie zapewniał klientowi zagregowane dane online o co najmniej jednym lub kilku rachunkach płatniczych.
Podmioty trzecie będą musiały uzyskać zezwolenie na świadczenie powyższych usług, w tym PIS, inaczej niż w przypadku usług AIS, gdzie owe zezwolenie nie będzie wymagane. Usługodawcy PIS i IS będą zwolnieni z wymogu tworzenia funduszy własnych i respektowania wymogów ochrony takich środków, ale ich obowiązkiem będzie zawarcie umowy ubezpieczenia OC - odpowiedzialności cywilnej w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »