A A A
drukuj

Co można zrobić, jeśli wyślemy pieniądze na niewłaściwy rachunek?

Data publikacji: 2018.09.10 godz. 14:29
OCENA
5,0/5

Przy wykonywaniu przelewu w bankowości elektronicznej może się zdarzyć, że wpiszemy błędny numer konta. Zrealizowanie takiej płatności nie musi oznaczać, że bezpowrotnie stracimy swoje pieniądze. Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji?

Fot: Błędnie wysłany przelew. Co robić?

Przy pomyłce w numerze rachunku bankowego, na który wysyłamy przelew, warto od razu skontaktować się ze swoim bankiem. Niewykluczone, że można będzie anulować przelew, jeśli nie miała jeszcze miejsce sesja Elixir wychodząca z banku. 

Błąd w numerze konta
Każdy rachunek bankowy w Polsce zbudowany jest z 26 cyfr, z których:

  • 2 pierwsze - to liczba kontrolna,
  • 8 kolejnych cyfr to numer rozliczeniowy jednostki banku,
  • 16 pozostałych cyfr to numer rachunku klienta w ramach danej jednostki.

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »

Nie jest łatwo pomylić numeru konta w rachunku osoby czy instytucji, której chcemy przesłać pieniądze, ponieważ wpisanie błędnie nawet jednej cyfry najprawdopodobniej spowoduje, że suma kontrolna całego numeru rachunku nie będzie prawidłowa, w związku z czym pomyłka zostanie szybko wykryta przez system bankowości elektronicznej. W efekcie przelew nie będzie mógł być zrealizowany, a klient otrzyma stosowny komunikat o wykryciu pomyłki.

Co z błędnie wykonanym przelewem?
Rzadko, ale jednak zdarza się, że wpisany błędny numer rachunku bankowego istnieje, przez co przelew zostanie zrealizowany. Pieniądze trafią na inne konto. Nie jest to winą banku, ponieważ instytucje bankowe zgodnie z przepisami Ustawy o usługach płatniczych, dokonują przelewów wyłącznie na podstawie numeru rachunku wskazanego przez nadawcę. Nie jest ich obowiązkiem porównywanie numeru konta z danymi odbiorcy.
Klient wykonujący przelew w bankowości online nie musi podawać danych adresowych odbiorcy. Wystarczy numer konta, ale jeśli znamy adres osoby, której przesyłamy pieniądze, najlepiej go wpisać. Może być to atutem w udowadnianiu bankowi, że doszło do pomyłki w numerze konta, a pieniądze z przelewu w rzeczywistości miały trafić do kogoś zupełnie innego.

Co zrobić, gdy dojdzie do pomyłki?
Jeśli już po zrealizowaniu przelewu zauważymy, że został on wysłany na błędne konto, trzeba działać szybko. Standardowe przelewy bankowe są realizowane w ramach sesji Elixir, które odbywają się kilka razy dziennie. Może więc okazać się, że pieniądze nie opuściły jeszcze naszego banku, co stwarza możliwość anulowania przelewu przed sesją rozliczeniową. W tym celu trzeba zwrócić się do banku o anulowanie przelewu, najlepiej za pomocą infolinii, gdzie każdy wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie. Decyzja banku uzależniona jest od etapu, na jakim jest zlecona płatność.
W przypadku, gdy omyłkowo przelew zostanie wysłany na rzecz osoby lub firmy znanej przez klienta, można skontaktować się z adresatem bezpośrednio w sprawie zwrotu. Jeśli natomiast odbiorca przelewu nie jest nam znany, trzeba skontaktować się z bankiem, który w imieniu klienta wystosuje do banku odbiorcy prośbę o kontakt z odbiorcą przelewu. Zasadniczo beneficjent transakcji bankowej na mocy art. 405-411 powinien zwrócić otrzymane nienależnie pieniądze, w związku z bezpodstawnym wzbogaceniem się. Zdarza się, że odbiorca nie zgodzi się na zwrot środków, ale klient może wtedy:

  • zgłosić sprawę na policję, która rozpocznie postępowanie wyjaśniające, na mocy roszczenia o bezpodstawne wzbogacenie,
  • skierować sprawę do sądu, występując z powództwem o zapłatę - w takim przypadku klient musi ustalić dane odbiorcy przelewu, co jest trudne, ponieważ stanowią one tajemnicę bankową.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

W sytuacji, gdy przelew wykonany omyłkowo trafia na konto, które nie istnieje, np. zostało zamknięte, bez żadnych dodatkowych aktywności ze strony nadawcy, pieniądze wrócą do niego w ciągu 2 dni roboczych.

Komentarze

comments powered by Disqus