A A A
drukuj

Co wybrać: leasing czy kredyt firmowy?

Data publikacji: 2014.08.03 godz. 00:00

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4,1/5

Każdy przedsiębiorca potrzebujący środka trwałego (np. firmowego auta) musi zadać sobie tytułowe pytanie. Dobrego wyboru mogą dokonać tylko osoby, które znają najważniejsze różnice pomiędzy kredytem oraz leasingiem. 

Fot: Leasing czy kredyt?

"summary" style="text-align: justify;">Nie wiesz co wybrać?
Sprawdź leasing z opłatą 1%

Z myślą o początkujących przedsiębiorcach prezentujemy kluczowe informacje o dwóch najważniejszych sposobach finansowania majątku firmowego.

Leasingobiorca też musi regularnie płacić raty

Wiele osób utożsamia leasing z wynajmem lub dzierżawą. Takie uproszczenie nie do końca odpowiada rzeczywistości. Od 2000 roku krajowe prawo definiuje umowę leasingu jako zupełnie odrębny rodzaj kontraktu. Jedna z jego stron (finansujący, leasingodawca) w zakresie swojej działalności gospodarczej przekazuje korzystającemu (leasingobiorcy) zakupiony środek trwały. Leasingobiorca może czerpać zyski dzięki użytkowaniu rzeczy objętej leasingiem. W zamian finansujący otrzymuje raty leasingowe. Ich liczba zależy od wzajemnych ustaleń. Przepisy kodeksu cywilnego wskazują jednak, że suma kwot płaconych przez korzystającego musi rekompensować koszt zakupu środka trwałego. W praktyce raty składające się z kapitału oraz odsetek pokrywają cenę rzeczy objętej leasingiem (część kapitałowa) i zapewniają zysk dla finansującego (część odsetkowa).

Firmy działające na krajowym rynku najczęściej oferują dwa modele leasingu – operacyjny i finansowy (kapitałowy). Pierwszy z nich bardziej przypomina dzierżawę środka trwałego. Ze względu na przepisy prawa podatkowego leasing operacyjny musi trwać przynajmniej 40% okresu normatywnej amortyzacji (zobacz poniższa tabela). Jest to istotne dla finansującego, który powiększa swoje koszty uzyskania przychodu dzięki wliczeniu amortyzacji przekazanego środka trwałego.

Weź leasing z prezentem!
Kliknij i odbierz nawigację Tom Tom gratis

Leasing finansowy działa na nieco innych zasadach. Najważniejsza różnica polega na tym, że korzystający do swoich kosztów podatkowych wlicza tylko odsetkową część raty leasingowej. W zamian może on rozliczać amortyzację środka trwałego, który jest objęty leasingiem.

Kolejne różnice pomiędzy dwoma wariantami leasingu dotyczą sposobu zapłaty podatku VAT oraz wykupu użytkowanej rzeczy (patrz poniższa tabela). Firma korzystająca z modelu finansowego po zapłacie ostatniej raty automatycznie zyskuje prawo własności środka trwałego. W przypadku leasingu operacyjnego korzystający posiada możliwość wykupu użytkowanej rzeczy.

Prezentacja najważniejszych różnic pomiędzy leasingiem operacyjnym i finansowym
Analizowana cecha Leasing operacyjny Leasing finansowy
Prawne ograniczenia  okresu leasingu Czas obowiązywania umowy leasingu operacyjnego nie może być krótszy od 40% normatywnego okresu amortyzacji. W przypadku nieruchomości obowiązuje minimalny limit 5 lat (w przypadku umów zawartych przed 1 stycznia 2013 r. obowiązuje limit 10 lat). Brak formalnych ograniczeń co do czasu obowiązywania umowy.
 Sposób rozliczenia podatku VAT Leasing operacyjny jest traktowany jako usługa. Podatek VAT powiększa każdą ratę. Leasingobiorca niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego może go odliczyć. Leasing operacyjny zwykle bywa traktowany jako dostawa towarów. Podatek VAT jest płatny „z góry” i doliczany do pierwszej raty. Leasingobiorca niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego może go odliczyć.
Sposób ujęcia środka trwałego w księgach rachunkowych Środek trwały jest ujmowany jako cześć majątku leasingodawcy.  Leasingobiorca w ewidencji podatkowej uwzględnia całość opłaty wstępnej, koszty użytkowania rzeczy oraz ratę kapitałowo – odsetkową. Środek trwały jest ujmowany jako cześć majątku leasingobiorcy.  Leasingobiorca  w ewidencji podatkowej uwzględnia amortyzację, koszty użytkowania rzeczy oraz ratę odsetkową.
Możliwość odkupu środka trwałego Leasingobiorca może dokonać odkupu środka trwałego. Środek trwały staje się własnością leasingobiorcy po zapłacie ostatniej raty.

Kredyt firmowy jest podobny do prywatnego

Kredyty oferowane małym firmom pod względem głównych zasad działania nie różnią się od produktów przeznaczonych dla konsumentów. Najważniejsza różnica polega na innym celu finansowania. Kredytów firmowych nie można wydatkować na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. W przeciwnym razie bank zyska możliwość wypowiedzenia umowy. Kwestie związane z przeznaczeniem kredytu są szczególnie istotne dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Warto również pamiętać, że w przypadku produktów firmowych nie obowiązują przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Wspomniany akt prawny przewiduje wiele przywilejów dla osób, które pożyczają pieniądze na cel niezwiązany z działalnością gospodarczą.
Czytaj więcej: Kredyt konsumpcyjny czy konsumencki? »

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Konto Jakie Chcę w Santander Bank Polska S.A. »