A A A
drukuj

Co z odsetkami, jeśli wcześniej spłacamy kredyt hipoteczny?

Data publikacji: 2019.05.27 godz. 11:48
OCENA
4,5/5

Wcześniejsza spłata kredytu może być częściowa lub całościowa. Jest możliwa, bez względu na rodzaj zaciągniętego przez kredytobiorcę zobowiązania. Korzyścią związaną z takim działaniem jest możliwość zmniejszenia łącznej wysokości płaconych odsetek. Co się z nimi dzieje?

Fot: Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego - co z odsetkami?

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego powoduje brak konieczności uiszczania dalszych odsetek od zobowiązania oraz daje szansę na odzyskanie części uiszczonych już kosztów przez kredytobiorcę. 

Możliwość spłaty kredytu przed czasem
Kredytobiorcy, niezależnie od tego, czy zaciągnęli kredyt hipoteczny czy gotówkowy, mają zapewnioną możliwość wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty takiego zobowiązania. Gwarantują to przepisy ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Art. 48 tejże ustawy stanowi, że konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Jednocześnie ustawodawca dodał, że kredytodawca, np. bank, nie może uzależniać wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta.

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »

Korzyści wynikające z wcześniejszej spłaty kredytu
Kredyty, zwłaszcza hipoteczne, mogą być zaciągane na długi czas - nawet na 30 lat i dłużej. Dlatego ich koszty wynikające z odprowadzanych z każdą ratą odsetek będą znaczące. Jednak w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem, całkowity jego koszt ulegnie obniżeniu o koszty dotyczące okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.
Trzeba też pamiętać, że dzięki spłacie kredytu przed terminem zaoszczędzimy pieniądze, ponieważ bank przez krótszy czas będzie naliczał odsetki.
W zależności od tego, czy spłacamy kredyt hipoteczny w systemie rat równych czy malejących, inne korzyści związane z brakiem naliczania odsetek będą naszym udziałem. Raty równe charakteryzują się tym, że część raty kapitałowej zwiększa się w czasie, dlatego im później spłacimy kredyt, tym mniejsze korzyści uzyskamy dzięki nadpłacie.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Koszty wcześniejszej spłaty kredytu
Bank musi umożliwić swoim kredytobiorcom wcześniejszą spłatę kredytu, ale jednocześnie może pobrać z tego tytułu opłatę. Jednak na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2017 roku o kredycie hipotecznym kredytodawca przy wcześniejszej spłacie zobowiązania kredytowego przez klienta będzie miał prawo do jej naliczenia, jeśli w ciągu 7 dni od chwili złożenia odpowiedniego wniosku poinformuje go o kosztach takiej operacji.
Bank uprawniony jest do zastrzeżenia w umowie kredytowej opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu, tzw. rekompensatę. Jednak, jeśli chodzi o kredyty ze zmienną stopą procentową, informację o pobieraniu takiej opłaty bank może zastrzec tylko w pierwszych trzech latach trwania umowy. Opłata nie może być przy tym wyższa niż 3 proc. spłacanej kwoty i nie może przekroczyć wysokości odsetek naliczonych od spłacanej sumy w okresie roku od momentu faktycznej spłaty zobowiązania.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »