A A A
drukuj

Czego nie może zająć komornik?

Data publikacji: 2015.08.03 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
2.9/5

Egzekucja komornicza nie jest przyjemna. W trudnej sytuacji trzeba będzie się jednak z nią zmierzyć. Przy okazji warto wiedzieć, czego komornik nie może zająć.

Fot: zajecie komornicze

Najczściej komornik blokuje środki zgromadzone na rachunku bankowym. Dotyczy to też przyszłych wpływów pieniężnych. jeśli dług jest wysoki. Są jednak świadczenia, których komornik nie może zająć.

Jeżeli chodzi o środki pieniężne ma prawo zająć wynagrodzenie dłużnika. Są jednak takie świadczenia, których nie może pozbawić dłużnika. Należy wiedzieć, że to wierzyciel decyduje o tym, z jakich świadczeń będzie ściągany dług. Może on wskazać komornikowi, by zajął świadczenia z ZUS. Dozwolone jest także zajęcie zwrotu nadpłaconego podatku. A co z tymi, których zająć nie można?

Oto ich lista:

 • świadczenia, które zostały udzielone na cele związane z wyjazdami służbowymi
 • świadczenia udzielone przez Skarb Państwa, które zostały przekazane w związku z realizacją celu specjalnego (stypendium, wsparcie innego typu)
 • wypłaty z tytułu ubezpieczeń osobistych oraz odszkodowania majątkowe do 3/4 ich wysokości. Ten wyjątek nie ma zastosowania, jeśli egzekucja komornicza ma na celu pokrycie zobowiązań alimentacyjnych
 • świadczenia, które są wypłacane przez pomoc społeczną
 • świadczenia pozyskiwane w ramach alimentów, zapomogi, dodatki dla sierot i tym podobne świadczenia
 • świadczenie uzyskiwane z tytułu umowy o pracę może być zajęte w 50% wysokości
 • świadczenia typu: renta, emerytura mogą być zajęte w wysokości 25%.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Oprócz wymienionych świadczeń pieniężnych, komornik nie może też zająć wielu przedmiotów.

Należą do nich:

 • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna, ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu
 • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca
 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych
 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową

Komornik wykonuje swoje czynności w dni robocze i soboty w godzinach od 7.00 do 21.00. Na wykonanie czynności w dni wolne od pracy oraz w porze nocnej musi on uzyskać zgodę prezesa sadu rejonowego, przy którym działa.

Czynności komornika rozpoczęte przed 21.00 mogą być kontynuowane, jeżeli ich przerwanie mogłoby znacznie utrudnić egzekucję. Oceny takiej dokonuje autonomicznie komornik.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus