A A A
drukuj

Czy bank udzieli kredytu na oświadczenie o wysokości zarobków?

Data publikacji: 2019.09.09 godz. 13:50
OCENA
4,5/5

Rekomendacja T wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego zobowiązała banki do skrupulatnego kontrolowania zdolności kredytowej konsumentów ubiegających się o kredyty i pożyczki. Miała ona ograniczyć zjawisko nadmiernego zadłużania Polaków. W jej wyniku zmniejszyła się liczba ofert, w ramach których można było otrzymać kredyt na oświadczenie o wysokości zarobków. Czy dziś taki kredyt jest jeszcze dostępny?

Fot: Kiedy można się starać o kredyt na oświadczenie?

Bank może udzielić kredytu na oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów, w ramach tzw. uproszczonej procedury weryfikacyjnej, którą zakłada Rekomendacja T KNF. 

Jakie wytyczne zawiera Rekomendacja T?
Rekomendacja T wydana przez KNF to rekomendacja dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. W Rekomendacji 6 tego dokumentu zawarto wytyczne dla banków dotyczące badania zdolności kredytowej klientów. Wynika z nich, że przed podjęciem decyzji kredytowej przez bank musi on zbadać zdolność kredytową wnioskodawcy pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku detalicznych ekspozycji kredytowych posiadanie zdolności kredytowej powinno być podstawowym czynnikiem determinującym możliwość zaciągnięcia przez klienta detalicznego zobowiązania kredytowego w banku.
Dodano również, że w ramach przeprowadzania analizy ilościowej, bank powinien uzyskać wiarygodne potwierdzenie wielkości dochodów konsumenta, np. poprzez:

  • zaświadczenie o wynagrodzeniu i wysokości uzyskiwanych dochodów,
  • składane deklaracje podatkowe,
  • analizę historii rachunków bankowych,
  • inne źródła.

To bank określa w procedurach wewnętrznych metody i sposoby potwierdzenia wielkości osiąganych dochodów przez potencjalnego kredytobiorcę.
Sprawdź oferty kredytów hipotecznych na eBroker.pl »

Zasady uproszczone udzielania kredytów i pożyczek w bankach
Jednocześnie Rekomendacja T zakłada, że w ściśle określonych przypadkach bank może zastosować uproszczoną procedurę weryfikacji zdolności kredytowej. Będzie to możliwe przy udzielaniu klientom detalicznym:

  • kredytów i pożyczek ratalnych, o kwocie nieprzekraczającej wartości czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw;
  • kredytów i pożyczek - dla klientów współpracujących z bankiem od co najmniej 6 miesięcy, dla których kwota kredytu lub pożyczki nie przekracza sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw;
  • kredytów i pożyczek - dla klientów współpracujących z bankiem od co najmniej 12 miesięcy, dla których kwota kredytu lub pożyczki nie przekracza dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw;
  • kredytów i pożyczek - dla pozostałych klientów, dla których kwota kredytu lub pożyczki nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

W takich przypadkach banki mogą zastosować uproszczone zasady oceny zdolności kredytowej klienta, łącznie z udzieleniem mu kredytu na oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów oraz ponoszonych wydatków, przy czym wysokość osiąganych dochodów ustalić mogą na podstawie analizy historii rachunku.
Obecnie Nest Bank udziela „Nest Kredyt Błyskawiczny” do kwoty 20 000 zł na oświadczenie. Okres spłaty wynosi 60 miesięcy. Również Getin Bank zaoferuje podobny kredyt na oświadczenie, na kwotę do 19 000 zł, z okresem kredytowania od 3 do 84 miesięcy, a mBank udzieli kredytu gotówkowego bez zaświadczeń o dochodach do kwoty 150 000 zł, nawet na 120 miesięcy.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »