A A A
drukuj

Czy można sprzedać mieszkanie obciążone hipotecznie?

Data publikacji: 2019.03.07 godz. 15:05
OCENA
5,0/5

Częstą praktyką jest kupowanie mieszkania na kredyt hipoteczny z banku. W takiej sytuacji kupujący nieruchomość musi liczyć się z obciążeniem jej hipoteką wpisaną do Księgi Wieczystej na rzecz banku. Czy można sprzedać takie mieszkanie, które jest obiektem zabezpieczenia hipotecznego?

Fot: Jak sprzedać mieszkanie obciążone hipoteką?

Możliwa jest sprzedaż mieszkania obciążonego hipotecznie, ale kupujący musi zostać o tym poinformowany. Z pieniędzy pozyskanych ze sprzedaży spłacany jest kredyt hipoteczny i uwolniona zostaje hipoteka. 

Ograniczone prawo rzeczowe
Pod względem formalnym hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe, dające wierzycielowi zabezpieczenie na nieruchomości na wypadek niespłacenia wierzytelności. Bardzo często wykorzystywana jest ona przy udzielaniu wysoko kwotowych kredytów, w tym kredytów hipotecznych. Przy jej wpisaniu do Księgi Wieczystej danej nieruchomości na rzecz banku, kredytodawca może dochodzić z nieruchomości swoich praw majątkowych, jeśli kredytobiorca przestanie spłacać swoje zobowiązanie. Jednocześnie hipoteka wygasa w momencie spłaty przez klienta kredytu.
Po ustanowieniu hipoteki właściciel nieruchomości nadal może nią rozporządzać, ale hipoteka umożliwia bankowi dochodzenie swoich praw z tejże nieruchomości. Nie ma przy tym znaczenia, czyją własnością się ona stała.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Sprzedaż możliwa
Jeśli z różnych powodów będziemy chcieli sprzedać mieszkanie obciążone hipoteką, będziemy mogli to zrobić, ale nic nie zmieni się w kwestii wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej nieruchomości. Po sprzedaży jednak za uzyskane pieniądze będzie można spłacić kredyt hipoteczny i uwolnić jego hipotekę. Bank nie będzie więc mógł w takiej sytuacji dochodzić jakichkolwiek roszczeń z takiej nieruchomości.
Problem pojawia się wówczas, gdy będziemy chcieli sprzedać mieszkanie z obciążoną hipoteką, ale kupujący również będzie chciał zaciągnąć na ten cel kredyt hipoteczny w banku. Polskie prawo nie przewiduje możliwości obciążenia zobowiązaniem hipotecznym jednej nieruchomości na rzecz dwóch banków. Można rozwiązać problem, ale to banki muszą się ze sobą porozumieć i ustalić, czy możliwa będzie taka transakcja i w jaki sposób będą przebiegały dokonywane operacje finansowe.
By transakcja doszła do skutku, należy uzyskać od kredytodawcy dokumenty:

  • zaświadczenie o aktualnym stanie zadłużenia,
  • promesę, tj. zgodę na wykreślenie hipoteki z Księgi Wieczystej pod warunkiem spłaty zadłużenia.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Po spłacie kredytu hipoteka zostanie zwolniona, a kupujący będzie mógł wpisać do Księgi Wieczystej bank z tytułu zabezpieczenia hipotecznego.

Komentarze

comments powered by Disqus