A A A
drukuj

Czy obcokrajowiec otrzyma kredyt gotówkowy w polskim banku?

Data publikacji: 2019.03.07 godz. 15:20
OCENA
5.0/5

Urząd ds. cudzoziemców informuje, że na terenie Polski żyje około 333,5 tys. osób pochodzących z innych krajów i jednocześnie posiadających ważny dokument, który uprawnia do pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nieoficjalne statystyki mówią o milionach obcokrajowców żyjących w naszym kraju. Największą grupą cudzoziemców są obywatele Ukrainy. Czy takie osoby mogą zaciągnąć kredyt gotówkowy lub pożyczkę w Polsce?

Fot: Pożyczka gotówkowa dla obcokrajowca

Obcokrajowiec może liczyć na udzielenie kredytu przez polski bank, jeśli udokumentuje stałe, legalne źródło dochodów w Polsce oraz złoży wymagane przez instytucję kredytującą dokumenty. 

Warunki kredytowania obcokrajowców
Bank przy udzielaniu kredytu lub pożyczki zawsze bierze pod uwagę swoje ryzyko kredytowe. Nie ma przy tym większego znaczenia, czy udziela finansowania Polakowi czy obcokrajowcom. By dostać kredyt gotówkowy w polskim banku, cudzoziemiec musi udokumentować legalne źródło dochodu. Najlepiej, aby przedstawił wraz z wnioskiem o kredyt zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia. Może udokumentować źródło dochodu, dostarczając do banku umowę zlecenie lub umowę o dzieło lub dokumenty potwierdzające prowadzenie przez niego własnej działalności gospodarczej.
W zależności od banku inne mogą być okresy, które trzeba udokumentować. Najczęściej dokumenty muszą dotyczyć dochodów pozyskiwanych przez co najmniej 3 miesiące - w przypadku umów o pracę oraz przynajmniej 6 miesięcy, jeśli chodzi o umowy cywilnoprawne. Najdłuższe okresy dokumentowania dochodów dotyczą osób prowadzących własne firmy - w ich przypadku trzeba przedstawić dokumenty dochodowe z okresu od 12 do nawet 24 miesięcy wstecz, przed dniem składania wniosku kredytowego.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Uwaga!
Z decyzją odmowną na ogół spotka się obcokrajowiec, który stara się o kredyt w polskim banku, ale pozyskuje dochody poza granicami Polski. Banki nie akceptują takiego rozwiązania, nawet przy wysokich dochodach z zagranicy.

Historia kredytowania
Bank nie udzieli kredytu, jeśli dana osoba będzie miała złą historię kredytową w BIK. Banki sięgają po zagraniczne rejestry, jak np. odpowiednik Biura Informacji Kredytowej na Ukrainie, dzięki czemu łatwiej mogą sprawdzić, jak spłacał dotychczas klient swoje zobowiązania kredytowe lub pożyczkowe.

Pozostałe dokumenty do wniosku o kredyt dla cudzoziemców
Wraz z wnioskiem o kredyt obcokrajowiec musi przedstawić i inne dokumenty, takie jak:

  • kartę stałego lub czasowego pobytu (na co najmniej 12 miesięcy),
  • aktualny paszport,
  • umowę o pracę, zaświadczenie od pracodawcy lub inne dokumenty potwierdzające stałe i legalne źródło dochodu.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Konieczne będzie również posiadanie aktywnego rachunku osobistego w polskim banku. Każda instytucja kredytująca może mieć inne wymagania dotyczące udzielania kredytów obcokrajowcom.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Konto osobiste w Volkswagen Bank GMBH Oddział w Polsce »