A A A
drukuj

Czy pieniądze z 500+ trzeba wliczyć do PIT-u jako dochód?

Data publikacji: 2017.04.13 godz. 13:36

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.8/5

Wiele osób zastanawia się, czy świadczenie z programu „500 Plus”, powinno zostać uwzględnione w rocznej deklaracji PIT. Odpowiedź na to pytanie jest optymistyczna dla podatników.

Fot: Pieniądze pochodzące z 500 + trzeba rozliczyć w PIT?

Wszelkie doniesienia na temat rzdowego programu Rodzina 500 Plus, cieszą się dużym zainteresowaniem. Trudno się temu dziwić, gdyż z nowego świadczenia wychowawczego korzysta około 2,7 mln - 2,8 mln polskich rodzin. Wraz ze zbliżającym się terminem rozliczenia podatkowego za 2016 rok (2 maj 2017 r.), coraz większa grupa rodziców zastanawia się, czy nowe świadczenie trzeba uwzględnić w deklaracji PIT. Takie pytanie jest zasadne, bo świadczenie wypłacane w ramach programu Rodzina 500 Plus, bez wątpienia można zakwalifikować jako dochód rodziny. Na szczęście pomysłodawcy rządowego programu zadbali, aby popularne „500 Plus” nie zwiększało podatków płaconych przez rodziców.

Świadczenie z programu Rodzina 500 Plus jest neutralne podatkowo
Nawet na oficjalnej stronie programu Rodzina 500 Plus, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zamieściło informację mówiącą, że „Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków”. Taki komunikat wynika wprost z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Artykuł 21 ust. 1 pkt 8 wspomnianej ustawy wskazuje, że z opodatkowania są zwolnione m.in. świadczenia przyznane na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Właśnie ta ustawa z 11 lutego 2016 roku, wprowadziła nowe świadczenie wychowawcze („500 Plus”).

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Sprawdź, jakie są odpowiedzi na najważniejsze pytania o „500 Plus” »

W związku z powyższym, program Rodzina 500 Plus jest neutralny podatkowo dla objętych nim rodzin. Taka sytuacja wywołuje ciekawe konsekwencje. Po pierwsze, osoba otrzymująca dochody tylko w ramach programu „500 Plus”, nie będzie musiała wypełniać i składać rocznej deklaracji podatkowej.
Sprawdź, kto jeszcze nie musi składać PIT - u za 2016 rok »

Podatkowa neutralność programu Rodzina 500 Plus, ma jeszcze jedną ciekawą konsekwencję. Warto wiedzieć, że świadczenia „500 Plus” nie wpływają na uprawnienie podatnika do korzystania z ulgi prorodzinnej w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W przypadku rodzin posiadających tylko jedno dziecko, taka ulga w postaci pomniejszenia podatku o 92,67 zł/m-c (1112,04 zł/rok) obowiązuje wtedy, gdy w poprzednim roku suma dochodów opodatkowanych stawką liniową (19%) i skalą podatkową (stawki: 18%/32%) oraz dochodów z kapitałów pieniężnych (po pomniejszeniu o składki ZUS) nie przekroczyła:

 • 56 000 zł (w przypadku osób pozostających poza związkiem małżeńskim przez część lub całość roku)
 • 112 000 zł (w przypadku obydwojga małżonków i samotnego rodzica)

Ze względu na obowiązujące przepisy, świadczenie wypłacane w ramach programu Rodzina 500 Plus nie będzie wpływać na prawo rodziców wychowujących jedno dziecko do ulgi prorodzinnej.
Dowiedz się więcej na temat ulgi prorodzinnej oraz pozostałych ulg w PIT »

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Uwaga: zwolnienie z podatku PIT dotyczy też wielu innych dochodów
W nawiązaniu do tematu świadczeń z programu „500 Plus” warto przypomnieć, że fiskus zwolnił z podatku PIT również wiele innych źródeł dochodu. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, znajdziemy listę ponad 100 punktów określających zwolnienia podatkowe. Wśród nieopodatkowanych dochodów z tej długiej listy, największe znaczenie mają:

 • świadczenia rodzinne
 • świadczenia z pomocy społecznej
 • zapomogi otrzymane na wskutek indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci (do kwoty 2280 zł rocznie)
 • dodatki rodzinne, dodatki pielęgnacyjne i dodatki dla sierot zupełnych
 • alimenty na dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia
 • zasiłki pogrzebowe
 • odszkodowania i zadośćuczynienia ubezpieczeniowe niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • odszkodowania przyznane przez sąd, które nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 • stypendia dla studentów wypłacane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
 • stypendia socjalne dla uczniów i studentów wypłacane ze środków budżetu państwa, samorządów, szkół albo uczelni (na podstawie przepisów o systemie oświaty)
 • wygrane i nagrody uczniów w turniejach, konkursach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty
 • umorzone kwoty pożyczek studenckich oraz kredytów studenckich
 • dochody z tytułu oszczędzania na jednym Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE)
 • wygrane w niehazardowych grach i konkursach do jednorazowej kwoty 760 zł

Informacje na temat mniej popularnych dochodów zwolnionych z PIT-u, można znaleźć w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. O dochodach zwolnionych z opodatkowania, oczywiście nie trzeba informować fiskusa. Warto jednak gromadzić dokumenty, które w razie potrzeby potwierdzą, że dany dochód nie kwalifikował się do objęcia go podatkiem dochodowym. Przykładem może być na przykład decyzja stypendialna zaświadczająca, że dane stypendium dla ucznia lub studenta zostało przyznane ze środków publicznych.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »