A A A
drukuj

Czy pojawienie się dziecka w rodzinie wpływa na zdolność kredytową rodziców?

Data publikacji: 2019.12.16 godz. 15:30
OCENA
3,8/5

Posiadanie przez klienta ubiegającego się o kredyt w banku odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej jest konieczne, jeśli instytucja ta ma wydać pozytywną decyzję kredytową. Czy zdolność ulegnie zmianie, jeśli w rodzinie pojawi się dziecko?

Fot: Zdolność kredytowa osób posiadających potomstwo.

Pojawienie się dziecka w rodzinie potencjalnego kredytobiorcy wpływa na jego zdolność kredytową. Zwykle bank dolicza dodatkowe koszty, które wiążą się z utrzymaniem dziecka. 

Czym jest zdolność kredytowa?
Przez pojęcie zdolność kredytowa należy rozumieć zdolność klienta bądź klientów do spłaty zobowiązania kredytowego, wraz z odsetkami i innymi opłatami, w terminie wskazanym w harmonogramie ustalonym przez bank. Tak zdolność kredytowa definiowana jest przez przepisy ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Bank musi mieć pewność dla wydania pozytywnej decyzji kredytowej, że zdolność kredytowa klienta wystarczy na pokrycie zaciąganego zobowiązania, wraz z odsetkami, w umówionym z góry czasie.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Co wpływa na wysokość zdolności kredytowej?
Na wysokość zdolności kredytowej wpływa przede wszystkim poziom dochodów miesięcznych klienta, ale i ponoszone przez niego koszty. Każdy bank może brać pod uwagę nieco inne czynniki przy szacowaniu owej zdolności. Wśród nich wymienić należy:

  • wysokość dochodu do dyspozycji potencjalnego kredytobiorcy,
  • źródło pozyskiwania dochodów,
  • częstotliwość uzyskiwanych dochodów,
  • wysokość aktualnych zobowiązań finansowych,
  • okres kredytowania,
  • wysokość wnioskowanego kredytu,
  • rodzaj rat: raty malejące lub rosnące,
  • wysokość posiadanego wkładu własnego,
  • wiek kredytobiorcy,
  • ilość osób w jednym gospodarstwie domowym potencjalnego kredytobiorcy.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Znaczenie ma więc m.in. wykonywany zawód czy sytuacja rodzinna.

Dziecko a zdolność kredytowa
Z reguły pojawienie się dziecka w rodzinie w czasie wnioskowania o kredyt spowoduje obniżenie zdolności kredytowej rodzica. Utrzymanie i wychowanie dziecka kosztuje, a wydatek ten w różnych instytucjach finansowych jest szacowany na kwotę 200-700 zł. Na korzyść klienta przemawiać może jedynie to, że na dziecko otrzyma 500 zł z programu rządowego „Rodzina 500 plus”, ale świadczenie to nie jest uwzględniane przy długoterminowych kredytach, na ponad 20 lat, ponieważ wypłacane jest dla rodziców dzieci do osiągnięcia przez nie pełnoletniości.

Komentarze

comments powered by Disqus