A A A
drukuj

Czy wypowiedzenie umowy jest tym samym co odstąpienie od umowy kredytu?

Data publikacji: 2018.10.03 godz. 12:39
OCENA
5.0/5

Umowa kredytu wiąże zwykle ze sobą na długo kredytobiorcę i kredytodawcę. Kredytobiorca ma pewne prawa w związku z podpisaną umową, a nie jedynie obowiązek spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem. Może skorzystać z opcji wypowiedzenia i odstąpienia od umowy. Czy terminów tych można używać zamiennie?

Fot: Odstąpienie, a wypowiedzenie umowy kredytu.

Wypowiedzenie umowy kredytowej zrywa dalszą współpracę banku z klientem czy klienta z bankiem. Może być dokonane w dowolnym terminie, podczas gdy odstąpienie od umowy kredytu jest konstrukcją pozwalającą kredytobiorcy głównie na rezygnację z kredytu, bez podawania przyczyny i ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat. 

Czym jest wypowiedzenie umowy kredytowej?
Zasadniczo umowa kredytowa jest zawierana na pewien czas i zakończy się automatycznie po upływie określonego w niej terminu lub po zrealizowaniu celu. Jednak w czasie trwania umowy kredytowej można ją wypowiedzieć, jeśli jedna ze stron nie chce jej kontynuować.
W zawartej umowie kredytowej z bankiem powinny znaleźć się warunki wypowiedzenia umowy, a jeśli nie zostały one określone, należy wówczas posiłkować się warunkami wskazanymi w ustawie Prawo bankowe lub w ustawie o Kredycie konsumenckim. Zarówno kredytobiorca, jak i sam bank może wypowiedzieć umowę. Powodem może być na przykład ze strony klienta niedotrzymanie przez bank terminu wypłaty kredytu. Wówczas przy wypowiedzeniu umowy kredytowej i zachowaniu przy tym wszystkich warunków wypowiedzenia, po upływie jego terminu roszczenie banku o zwrot kwoty kredytu wraz z należnymi odsetkami stanie się wymagalne. Kredytobiorca więc po upływie terminu wypowiedzenia musi zwrócić bankowi całą niespłaconą kwotę kredytu wraz z należnymi za czas korzystania ze zobowiązania odsetkami.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Odstąpienie od umowy kredytowej
Od umowy kredytu kredytobiorca, jak i kredytodawca mogą odstąpić. Procedura rezygnacji nie jest skomplikowana, ale należy się na to zdecydować w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kredytowej. Podstawą prawną odstąpienia od umowy kredytowej jest ustawa o kredycie konsumenckim, a jej przepisy dotyczą zobowiązań odpłatnych (przy których naliczane są odsetki) w kwocie maksymalnie 255 550 zł, udzielanych konsumentowi przez kredytodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności.
Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy kredytowej w ciągu 14 dni od momentu jej podpisania, bez podawania powodów takiej decyzji. Bank może wydłużyć ten czas, a konsument powinien być poinformowany o tym w umowie kredytowej. Odstąpienie wymaga złożenia oświadczenia w banku - osobiście lub korespondencyjnie, na formularzu obowiązkowo dołączanym do umowy kredytowej. Skutkiem odstąpienia od umowy kredytowej w określonym czasie będzie rozwiązanie umowy, a klient będzie musiał uiścić wszystkie odsetki naliczone w okresie, w którym faktycznie korzystał ze środków pochodzących z banku - musi tego dokonać w ciągu 30 dni od daty złożenia oświadczenia odstępującego od umowy. Bank nie może naliczyć konsumentowi z tytułu odstąpienia od umowy żadnej kary lub prowizji, a jedynie może dochodzić zwrotu niektórych poniesionych kosztów, jak np. opłaty notarialne.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Odstąpienie od umowy kredytowej nie jest tym samym, co jej rozwiązanie, choć ostatecznie w obu przypadkach konsument lub bank zrywają współpracę.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »