A A A
drukuj

Czy zamknięcie konta w banku jest łatwe? Jak to zrobić?

Data publikacji: 2018.04.20 godz. 14:01
OCENA
5,0/5

Konto osobiste jest podstawowym produktem bankowym, który oferowany jest w zasadzie w każdym banku. Klienci nie mają ograniczeń w zakresie otwierania rachunków osobistych. Zdarza się, że chcą jeden z rachunków zamknąć, kiedy już nie jest im potrzebny. Jak tego dokonać?

Fot: Jak zamknąć konto w banku?

Zamknięcie konta w banku wymaga złożenia pisemnego oświadczenia, wraz z zamieszczeniem na nim odręcznego podpisu posiadacza rachunku. 

Banki zwykle nie ułatwiają sprawy
O ile z otwarciem konta w banku nie będziemy mieć problemu, a pracownicy danej instytucji finansowej uczynią wszystko, aby ułatwić nam to zadanie, o tyle już z zamknięciem rachunku tak łatwo nie będzie. Konieczne jest wówczas wypowiedzenie umowy rachunku bankowego, co wymusza na kliencie poświęcenie czasu na zapoznanie się z zawiłymi przepisami, zawartymi w regulaminie prowadzenia konta. Właściciel rachunku musi sporządzić odpowiednie pismo i na ogół udać się do placówki danego banku, aby złożyć stosowne wypowiedzenie. Wszystko zajmuje sporo czasu, choć można to sobie ułatwić, zapoznając się z niniejszym artykułem.

Po pierwsze: znajomość treści umowy
Wszystkie szczegóły wypowiedzenia umowy rachunku muszą się znaleźć w tym właśnie dokumencie. Klient, który zapozna się z odpowiednim działem podpisanej swego czasu umowy o prowadzenie konta, na pewno nie zostanie zaskoczony w banku procedurami i formalnościami.
Podstawą wypowiedzenia jest papierowy dokument, który można sporządzić w edytorze tekstowym i wydrukować, choć częściej stosowany jest druk bankowy. Nie należy zapominać o konieczności umieszczenia na nim odręcznego podpisu przez właściciela rachunku. Podpis ten musi być zgodny z podpisem złożonym na karcie wzoru. W przeciwnym razie obowiązkowo będzie trzeba pofatygować się do oddziału banku w celu osobistego złożenia wypowiedzenia, bądź przesłanie stosownej dyspozycji w formie aktu notarialnego, za który będzie trzeba dodatkowo zapłacić.
Bank mógł zastrzec w umowie rachunku, że jego zamknięcie możliwe jest wyłącznie przy złożeniu pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Jeśli tak jest, to osoba np. przebywająca poza granicami kraju, a która chce zamknąć rachunek w polskim banku, będzie musiała potwierdzić swój podpis na pisemnym wypowiedzeniu za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej, konsularnej lub u notariusza kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała umowę o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, bądź uzyskać potwierdzenie urzędowe.

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »

Niezbędne dane w wypowiedzeniu
Właściciel rachunku, który chce go zamknąć, w pisemnym wypowiedzeniu musi wskazać niezbędne dane do jego identyfikacji:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • adres,
  • numer umowy bądź rachunku.

Przy sporządzaniu takiego pisma konieczne jest zamieszczenie w nim dyspozycji przeksięgowania środków znajdujących się na koncie. Jeśli klient o tym zapomni, to bank przeniesie po okresie wypowiedzenia środki pieniężne na nieoprocentowany rachunek własny.
Na koniec trzeba poczekać przez założony umową okres wypowiedzenia na ostateczne zamknięcie rachunku przez bank.

Komentarze

comments powered by Disqus