A A A
drukuj

Czym będzie groził niezapłacony abonament RTV?

Data publikacji: 2020.01.20 godz. 11:25
OCENA
4.0/5

Mimo wcześniejszych zapowiedzi polityków, Polacy nadal są zobowiązani do opłacania abonamentu RTV. Wyjaśniamy zasady pobierania tej kontrowersyjnej opłaty.

Fot: Abonament RTV

Model finansowania mediów publicznych w Polsce już od dawna wzbudza spore kontrowersje. Przez ostatnie kilka lat pojawiało się wiele zapowiedzi dotyczących radykalnych zmian. Mimo tego, system finansowania Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia dotychczas nie uległ zasadniczym zmianom. Niewielka liczba rodaków płacących abonament (ok. 1 milion) sprawia, że publiczni nadawcy są dotowani z budżetu państwa. Słaba ściągalność abonamentu skutkuje również tym, że jego stawki kształtują się na relatywnie wysokim poziomie. Taka sytuacja z całą pewnością nie jest właściwa. W najbliższym czasie raczej nie możemy się jednak spodziewać zasadniczych zmian dotyczących wysokości abonamentu oraz sposobu jego pobierania. Właśnie dlatego eksperci porównywarki eBroker.pl postanowili przedstawić najważniejsze aspekty związane z tą kontrowersyjną opłatą. Kolejny artykuł z cyklu „Poznaj swoje prawa” wyjaśnia również, czy posiadacz radia lub telewizora musi wpuścić do domu kontrolera z Poczty Polskiej.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

W 2020 r. nie zmieniła się wysokość stawek abonamentu RTV
Dobra wiadomość dla osób opłacających abonament jest taka, że w 2020 r. zmianie nie uległy stawki wspomnianej opłaty. Zostały one zaprezentowane w poniższej tabeli. Warto podkreślić, że to zestawienie uwzględnia zniżki przysługujące w przypadku opłacania abonamentu za więcej niż jeden miesiąc. Takie zniżki przysługują, o ile opłata abonamentowa za dłuższy okres została wniesiona do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. W tym kontekście trzeba przypomnieć, że abonament za dany miesiąc powinien być zapłacony do jego 25 dnia. Warto również dodać, że wniesienie opłaty abonamentowej (za cały rok „z góry”) do 25 stycznia skutkuje naliczeniem zniżki wynoszącej 10%. Co ważne, osoby fizyczne wnoszą jedną opłatę abonamentową, niezależnie od liczby odbiorników radiowych i/lub telewizyjnych użytkowanych w ich gospodarstwie domowym oraz samochodach. Dokonywanie wpłat np. na konto operatora telewizji kablowej nie zwalnia z obowiązku płatności abonamentu RTV.

Stawki za abonament RTV w 2020 roku
Opłata za daną liczbę miesięcy Stawka abonamentu za radio
(z wliczoną zniżką za okres
ponad 1 miesiąc)
Stawka abonamentu za telewizor
albo telewizor i radio
(z wliczoną zniżką za okres
ponad 1 miesiąc)
1 miesiąc 7,00 zł 22,70 zł
2 miesiące 13,60 zł 44,05 zł
3 miesiące 20,15 zł 65,35 zł
4 miesiące 27,15 zł 88,05 zł
5 miesięcy 33,75 zł 109,40 zł
6 miesięcy 39,90 zł 129,40 zł
7 miesięcy 46,90 zł 152,10 zł
8 miesięcy 53,50 zł 173,45 zł
9 miesięcy 60,05 zł 194,75 zł
10 miesięcy 67,05 zł 217,45 zł
11 miesięcy 73,65 zł 238,80 zł
12 miesięcy 75,60 zł 245,15 zł

Zmianie nie uległy również zwolnienia z płatności abonamentu
W 2020 r. powodów do obaw nie mają osoby, które wcześniej były ustawowo zwolnione z obowiązku płacenia abonamentu radiowo - telewizyjnego. Zmianie nie uległy bowiem przepisy ustanawiające zwolnienia z opłaty abonamentowej. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych mówi, że abonamentu nie muszą opłacać osoby:

 • zaliczone do I grupy inwalidów
 • u których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
 • w wieku ponad 75 lat
 • otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną
 • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu
 • niewidome z ostrością wzroku nieprzekraczającą 15%
 • liczące ponad 60 lat i posiadające prawo do emerytury wynoszącej do 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
 • spełniające kryteria dochodowe wymienione w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Warto pamiętać, że osoby zaliczające się do jednej z wymienionych powyżej grup, powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich zwolnienie z opłaty abonamentowej. Wyjątek stanowią abonenci, którzy już przekroczyli 75 rok życia. Ich uprawnienie do zwolnienia z opłaty abonamentowej jest po prostu ustalane na postawie numeru PESEL.

Nie ma obowiązku wpuszczania „abonamentowego” kontrolera
Na swojej stronie internetowej Poczta Polska przypomina o sankcjach związanych z nieopłacaniem abonamentu. Osoby, które nie zarejestrowały odbiornika radiowego i/lub telewizyjnego w placówce pocztowej, mogą być zmuszone do zapłacenia trzydziestokrotności miesięcznej opłaty abonamentowej. Taka stawka karna wynosi w 2020 r. aż 210 zł (za same radioodbiorniki) oraz 681 zł (za telewizory lub telewizory i radioodbiorniki). Wniesienie opłaty karnej nie zwalnia z obowiązku uregulowania abonamentu za bieżący okres (tzn. od dnia stwierdzenia niezarejestrowanego odbiornika). Jeżeli natomiast chodzi o zaległości w opłacaniu abonamentu RTV przez osoby (gospodarstwa domowe) posiadające zarejestrowany odbiornik, to do zadłużenia jest stosowana stawka odsetek podatkowych. Egzekucją zaległych opłat abonamentowych zajmuje się urząd skarbowy.
Spore kontrowersje wzbudza możliwość kontrolowania obecności niezarejestrowanych odbiorników radiowych i/lub telewizyjnych przez pracowników Poczty Polskiej. Wbrew informacjom, które czasem można usłyszeć, takich kontroli abonamentowych nie dokonują listonosze. Do kontrolowania gospodarstw domowych i firm pod kątem obecności niezarejestrowanych odbiorników są uprawnieni pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Dokładna analiza przepisów wskazuje jednak, że prawne umocowanie pocztowców przeprowadzających kontrole abonamentowe jest niewystarczające. Właściciel domu lub lokalu w praktyce nie musi wpuszczać takich kontrolerów. Przepisy ustawy o opłatach abonamentowych nie przewidują bowiem wyraźnego obowiązku wpuszczania pracowników Poczty Polskiej do mieszkań (nawet jeśli wspomniane osoby pokazały legitymację oraz ujawniły cel kontroli). Taki wniosek potwierdził sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odpowiadając na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z 7 listopada 2016 roku. Pod koniec 2016 roku, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego również potwierdził, że pocztowych kontrolerów nie trzeba wpuszczać do mieszkania.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
 • Kredyt gotówkowy w VeloBank »