A A A
drukuj

Czym grozi brak spłaty chwilówek na czas?

Data publikacji: 2018.10.25 godz. 16:35
OCENA
4,2/5

Znacznie łatwiej jest zaciągnąć szybką pożyczkę gotówkową, tzw. chwilówkę, niż ją spłacić. Jeśli pożyczkobiorca, który wziął pożyczkę w firmie pozabankowej, nie spłaci jej o czasie - w terminie wskazanym w umowie pożyczkowej, musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami.

Fot: Co grozi za niepłacenie rat chwilówek?

W przypadku braku spłaty chwilówki najpierw podejmowane są próby windykacji wewnętrznej, obejmujące wysyłkę monitów - już wtedy pożyczkodawca nalicza odsetki karne i opłaty za windykację. Jeśli nie przyniesie ona skutków, podejmowana jest windykacja zewnętrzna, dane dłużnika trafiają do BIG i BIK, a także sprawa może zostać skierowana do sądu, a później do komornika. 

Jaki okres kredytowania?
Z reguły zdecydowana większość pożyczek pozabankowych jest zaciągana na miesiąc lub kilka miesięcy. Leży to w specyfice pożyczek chwilówek - udzielanych na chwilę, w ramach uproszczonego procesu kredytowania.
Na spłatę zaciągniętej pożyczki pożyczkobiorca może mieć nawet kilka czy kilkanaście dni, jeśli w ten sposób ustali z firmą pożyczkową warunki zwrotu pożyczki. Musi już na tym etapie wiedzieć, że będzie miał środki finansowe pozwalające na spłatę długu w najbliższej przyszłości. Spłata chwilówek odbywa się najczęściej w trybie jednorazowym. Co się stanie, jeśli klient nie spłaci chwilówki terminowo?

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Wydłużenie okresu spłaty
Niektóre firmy pożyczkowe, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, oferują im możliwość wydłużenia okresu spłaty pożyczki na kolejne 7, 14 czy 30 dni, w zależności od firmy pożyczkowej. To dodatkowy czas, w którym pożyczkobiorca może zgromadzić niezbędne środki na zwrot całej pożyczki wraz z należnymi firmie pożyczkowej opłatami. Problem w tym, że za wydłużenie okresu spłaty trzeba zapłacić od razu, co także jest pewnym obciążeniem finansowym dla klienta.

Uruchomienie procedury windykacyjnej
Przy braku spłaty pożyczki chwilówki w założonym umową terminie, firma pożyczkowa w pierwszej kolejności uruchomi procedurę windykacyjną. To wewnętrzne działania podejmowane przez pracowników firmy pożyczkowej lub outsourcingowej firmy windykacyjnej, których celem jest nakłonienie w sposób polubowny klienta do zwrotu pożyczki. Elementem takiej procedury są monity w formie telefonicznej, listownej, mailowej czy SMS-owej.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Każdy pojedynczy monit to koszt ponoszony przez klienta. Jego wysokość została uregulowana zapisami ustawy antylichwiarskiej. Po wprowadzeniu ich w życie maksymalne opłaty wynikające z braku terminowej spłaty pożyczki mogą być równe 6-krotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego, czyli do 15 proc. w skali roku.
Jeśli windykacja wewnętrzna nie przynosi rezultatów, podejmowana jest windykacja zewnętrzna - sprawa trafia do zewnętrznych windykatorów.
Oprócz windykacji, dane nierzetelnego pożyczkodawcy firma pożyczkowa przekaże prawdopodobnie do rejestru Biur Informacji Gospodarczej czy do Biura Informacji Kredytowej, jeśli ma z nim umowę o współpracę. To zlikwiduje w praktyce możliwość zaciągnięcia kolejnych kredytów i pożyczek, a nawet podpisanie umowy abonamentowej na telefon.

Sprawa w sądzie
Ostatecznie nierzetelny dłużnik dostanie wezwanie do sądu, jeśli firma pożyczkowa skieruje tam sprawę. Najłatwiej wierzycielom dochodzić swoich wierzytelności w e-Sądzie, w którym wszczynane jest Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Zamiast wyroku, e-Sąd wydaje nakaz zapłaty, który doręczany jest dłużnikowi w formie wydruku weryfikacyjnego, opatrzonego unikalnym 20-znakowym kodem nakazu. Wówczas musi on uregulować zadłużenie w ciągu 14 dni. To prawomocny tytuł egzekucyjny, czyli tytuł wykonawczy, na podstawie którego można rozpocząć egzekucję komorniczą.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »