A A A
drukuj

Czym jest KRD i jakie informacje gromadzi?

Data publikacji: 2018.06.21 godz. 11:21
OCENA
4.8/5

KRD jest skrótem od nazwy Krajowy Rejestr Długów. To baza Biura Informacji Gospodarczej SA, gromadząca i przetwarzająca dane o dłużnikach. Kiedy dane danej osoby lub podmiotu mogą trafić do KRD?

Fot: Krajowy Rejestr Dłużników - jak można tam trafić?

KRD to Krajowy Rejestr Długów, który prowadzi bazę danych dłużników - zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Można w nim znaleźć także pozytywne informacje o osobach, które zaciągały zobowiązania. 

Historia rejestru
Krajowy Rejestr Długów BIG SA jest pierwszym polskim biurem informacji gospodarczej, założonym 4 sierpnia 2003 roku. Podstawą działalności rejestru jest obecnie ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
To największa w naszym kraju platforma wymiany informacji gospodarczej, która zajmuje się zbieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych dotyczących sytuacji finansowej konsumentów i przedsiębiorców. W rejestrze znajdują się dane pozytywne i negatywne, dlatego wielu kredytodawców i pożyczkodawców sięga po KRD przy weryfikacji wiarygodności kredytowej swoich klientów.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Jak przekazać dane do KRD?
O ile do Biura Informacji Gospodarczej (w skrócie BIK) dane przekazują wyłącznie banki, SKOK-i czy niektórzy pożyczkodawcy, o tyle do KRD dane może przekazać właściwie każdy. Jeśli dane dotyczą osób fizycznych, mogą być przekazane do KRD, gdy dłużnik zalega z zapłatą należności na kwotę co najmniej 200 zł. Natomiast pułap długu właściwy dla przedsiębiorców to co najmniej 500 zł.
Zadłużenie musi być dłuższe niż 60 dni. Obowiązkiem wierzyciela, który chce zgłosić dane osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego do Krajowego Rejestru Długów jest powiadomienie swojego dłużnika o takim zamiarze listem poleconym. Nawet jeśli nie zostanie on odebrany, nie spowoduje to wstrzymania biegu sprawy. Po 30 dniach od zawiadomienia dłużnika można już zgłosić jego dane do Krajowego Rejestru Długów.

Czy można usunąć dane z rejestru?
Dłużnik wpisany do KRD będzie miał problemy z zaciągnięciem zobowiązania w banku czy w firmie pożyczkowej, z zawarciem umowy abonamentowej na telefon, czy ze skorzystaniem z leasingu. Dlatego na pewno będzie mu zależało na wykreśleniu danych z KRD. Będzie to możliwe dopiero po uregulowaniu zobowiązań, za które trafił do rejestru, ale nie dzieje się to automatycznie.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Po uregulowaniu należności wierzyciel dłużnika zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania zapłaty do wykreślenia jego danych z KRD. Wystarczy to zgłosić do KRD, a rejestr ma kolejne 7 dni na realizację takiej prośby.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus