A A A
drukuj

Czym jest lokata?

Data publikacji: 2019.07.02 godz. 12:01
OCENA
5,0/5

W ofertach bankowych można znaleźć dwie grupy produktów: kredytowe i depozytowe. Do depozytów zalicza się między innymi lokaty. Czym są i jakie perspektywy roztaczają przed klientami banków?

Fot: Czym jest lokata bankowa?

Lokata bankowa to inaczej depozyt, utrzymywany na specjalnym koncie klienta w banku. Pieniądze na lokacie pracują, ponieważ są oprocentowane, a od wypracowanych odsetek trzeba zawsze zapłacić podatek Belki. Depozyty bankowe są objęte gwarancją ze strony BFG

 

Lokata jako pożyczka od klienta do banku
Najczęściej to bank pożycza pieniądze klientom w formie kredytów czy pożyczek, a także w ramach kart kredytowych. W przypadku lokaty zasadniczo mamy sytuację odwrotną. Lokata jest produktem bankowym depozytowym, o charakterze oszczędnościowym. Jej celem z perspektywy klienta jest ochrona posiadanego kapitału przed utratą wartości w czasie, w wyniku inflacji, ale też skorzystanie z szansy na wypracowanie pewnych zysków.
Natomiast bank, przy zakładaniu lokat bankowych, osiąga inne korzyści z tego tytułu. Zobowiązuje się wypłacić co prawda odsetki od depozytu terminowego klientowi, ale w zamian może właściwie dowolnie obracać przez zdefiniowany z góry czas pieniędzmi znajdującymi się na lokacie. W efekcie to klient kredytuje bank. Pieniądze z lokat bankowych banki przeznaczają na realizację swojej akcji kredytowej.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Istota lokaty bankowej
Lokata bankowa czy też lokata terminowa jest produktem bankowym, który polega na wpłacie przez klienta określonej sumy pieniędzy na stworzone specjalnie konto lokacyjne. Pieniądze będą przetrzymywane na tym koncie (zamrożone), do czasu upływu terminu ustalonego z bankiem. Jeśli klient nie zdecyduje się zakończyć umowy przed terminem, to bank naliczy odsetki zgodnie z ustaloną kapitalizacją, a następnie po upływie terminu, na jaki została zawarta lokata, wypłaci pieniądze wraz z odsetkami, po odliczeniu należnego fiskusowi podatku od zysków kapitałowych.
Uwaga! Nie ma możliwości, aby uniknąć naliczenia podatku od odsetek, tzw. podatku Belki w wysokości 19 proc. wypracowanych zysków. Bank pobiera podatek i wpłaca do urzędu skarbowego bez potrzeby jakiejkolwiek aktywności ze strony klienta.

Gwarancja zwrotu środków
Bardzo ważną cechą każdej lokaty bankowej jest to, że stanowi ona bezpieczny sposób oszczędzania. Depozyty bankowe są bowiem objęte gwarancją ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W razie problemów z wypłacalnością banku, zawieszeniem jego działalności, BFG pokrywa zwrot pieniędzy zgromadzonych na lokatach dla klientów, ale tylko do równowartości 100 000 euro na jeden rachunek.

Konta oszczędnośœciowe z 18 banków. Porównaj oferty »

Ile można zarobić na lokacie?
Przy wyborze lokaty bankowej klienci biorą pod uwagę najczęściej wysokość oprocentowania, które wskazuje na potencjalny zysk z lokaty. Oprocentowanie skorelowane jest z poziomem oprocentowania kredytów i pożyczek w bankach, choć zwykle jest ono nieco niższe. Na wysokie oprocentowanie mogą liczyć osoby, które mają pokaźne środki finansowe i mogą negocjować warunki lokat, albo są nowymi klientami banku i pozwala im to na skorzystanie z atrakcyjnych ofert limitowanych.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »
Ważne jest też, aby zwrócić uwagę przy wyborze lokaty bankowej na tryb kapitalizacji odsetek. Na ogół obecnie jest on dokonywany na koniec okresu trwania lokaty, czyli jednorazowo. Oznacza on dopisywanie do kapitału znajdującego się na lokacie odsetek od niej. Im częściej kapitalizacja jest dokonywana, tym lepiej, ponieważ zwiększa się baza, od której naliczane są kolejne odsetki.
Jeśli chcemy bezpiecznie oszczędzać i chronić swoje pieniądze przed utratą wartości oraz jednocześnie nie jesteśmy gotowi na ponoszenie ryzyka związanego z utratą części lub całości posiadanych środków finansowych, wybór lokaty terminowej w banku będzie właściwy.

Komentarze

comments powered by Disqus