A A A
drukuj

Czym różni się bank hipoteczny od zwykłego banku?

Data publikacji: 2018.02.21 godz. 12:16
OCENA
4.5/5

W Polsce działa wiele banków o uniwersalnym charakterze, ale równolegle otwierają działalność tzw. banki hipoteczne, które specjalizują się w udzielaniu kredytów hipotecznych. Czy to jedyna różnica pomiędzy zwykłymi bankami a bankami hipotecznymi?

Fot: Czym zajmuje się bank hipoteczny?

Bank hipoteczny został powołany do życia w celu realizacji akcji kredytowej, a zabezpieczeniem dla niego są emitowane listy zastawne z hipoteką na istniejących nieruchomościach. 

Specjalistyczny podmiot rynku bankowego
Kredyt hipoteczny można zaciągnąć w banku uniwersalnym, ale to stricte bank hipoteczny został powołany do tego celu. Banki uniwersalne w większości finansują akcję kredytową przy użyciu środków z krótkoterminowych depozytów. Przeważają m.in. lokaty na okres maksymalnie 2-3 lat, a i takie są znacznie mniej popularne od lokat na kilka miesięcy. Polacy nie są skłonni w większości przypadków na zamrażanie swoich oszczędności na dłuższy czas, a to jest problemem dla banków uniwersalnych. Z jednej strony cały czas muszą pozyskiwać depozyty, a z drugiej chcą udzielać kredytów hipotecznych na okres 20-30 lat.
Z uwagi na brak stabilnego długoterminowego finansowania akcji kredytowej za pomocą depozytów w bankach uniwersalnych, większość dostępnych dla konsumentów produktów kredytowych musi opierać się siłą rzeczy na zmiennej stopie procentowej. Powstaje przez to ryzyko wzrostu obciążeń związanych ze spłatą rat kapitałowo-odsetkowych w przyszłości, co budzi niepokój Komisji Nadzoru Finansowego.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Różnice pomiędzy bankami uniwersalnymi a hipotecznymi
W przeciwieństwie do banków uniwersalnych, banki hipoteczne mają inne metody finansowania akcji kredytowej. Dokonują tego przy użyciu listów zastawnych - bezpiecznych papierów wartościowych, zabezpieczonych ustanowionymi na nieruchomościach hipotekami. To tani i skuteczny sposób pozyskania środków. Dzięki nim bank hipoteczny ma możliwość proponowania swoim klientów produktów kredytowych ze stałą stopą.
Banki hipoteczne działają nieco inaczej od banków uniwersalnych, a różnice polegają na:

  • oferowaniu klientom detalicznym możliwości sfinansowania istniejących nieruchomości (z wykluczeniem nieruchomości z rynku pierwotnego),
  • stosowaniu metody szacowania wartości kredytowanej nieruchomości za pomocą tzw. bankowo-hipotecznej wartości lokalu,
  • ograniczeniu wysokości pojedynczego kredytu zabezpieczonego hipoteką do 100 proc. bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości - wymusza to wpłatę wysokiego wkładu własnego,
  • możliwości oferowania klientom kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem.

Banki hipoteczne w Polsce
Popularność banków hipotecznych została zapoczątkowała w 2015 roku, kiedy taką instytucję uruchomiło PKO Bank Polski. Do dziś banki hipoteczne wyodrębnione zostały ze struktur takich banków jak:

  • mBank,
  • Bank Pekao,
  • ING Bank Śląski.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Do podobnych kroków szykuje się Bank Zachodni WBK. Wkrótce ma on złożyć stosowny wniosek do KNF. W planach Banku Millennium także znalazło się otwarcie w przyszłości własnego banku hipotecznego.
Nie bez znaczenia dla rozwoju bankowości hipotecznej w Polsce pozostają niedawno wprowadzone, europejskie regulacje dotyczące utrzymywania płynności banków w dłuższym horyzoncie czasowym. Narzucają one instytucjom bankowym stopniowe zwiększanie udziału stabilnego finansowania. Listy zastawne mogą pomóc w spełnianiu takich norm.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »