A A A
drukuj

Dodatkowe składniki wynagrodzenia – jak wpływają na zdolność kredytową?

Data publikacji: 2019.10.16 godz. 12:45
OCENA
5.0/5

Klient ubiegający się o kredyt w banku musi mieć odpowiednio wysoką zdolność kredytową. Zdolność ta w dużej mierze zależy od wysokości uzyskiwanych dochodów przez kredytobiorcę. Czy do tej puli wlicza się dodatkowe składniki wynagrodzenia, np. premie?

Fot: Dochody, które akceptują banki - jak liczyć?

Premie i nagrody to dodatkowe składniki wynagrodzenia, które mogą wpływać na wysokość zdolności kredytowej. Banki mogą brać je pod uwagę przy procesie kredytowym, o ile są wypłacane regularnie. 

Podstawowe wynagrodzenie i dodatki
Pracownik z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy. Jest to stały element płacowy, którego nie może się zrzec. Ma prawo uzyskiwać także dodatkowe składniki wynagrodzenia, które dzieli się na obligatoryjne i fakultatywne. Prawo do dodatków obligatoryjnych regulują przepisy prawa pracy, natomiast dodatki fakultatywne mogą, ale nie muszą być określone w wewnętrznych przepisach zakładu pracy. W grupie obligatoryjnych dodatków do wynagrodzenia można wymienić dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 50 lub 100 proc.
Natomiast do grona dodatków fakultatywnych należy zaliczyć premię regulaminową, która wypłacana jest w przypadku spełnienia reguł wskazanych w przepisach wewnętrznych. Jest też premia uznaniowa, nazywana również nagrodą, przydzielana indywidualnie przez pracodawcę i zależna od jego woli. Może wypłacać także inne dodatki, jak:

  • dodatek funkcyjny, związany z pełnieniem określonej funkcji przez pracownika,
  • dodatek stażowy - za wysługę lat,
  • dodatek za znajomość języków obcych,
  • nagroda jubileuszowa.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Przy wielu dodatkach do wynagrodzenia mogą one znacznie powiększać wypłacaną kwotę pracownikowi. Czy jednak będą brane pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej?

Jak liczona jest zdolność kredytowa klienta?
Najważniejszym czynnikiem, który brany jest pod uwagę przy udzielaniu kredytu przez bank, jest zdolność kredytowa. Bank musi wiedzieć, czy klienta w danej chwili stać na zaciągnięcie kredytu i spłacanie regularnie rat kapitałowo-odsetkowych. Dlatego analizuje sytuację finansową wnioskodawcy. Przy wyliczaniu zdolności kredytowej bierze pod uwagę miesięczne dochody klienta. Najczęściej jest to wysokość wynagrodzenia zasadniczego, dokładnie określona w umowie o pracę.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Niektóre instytucje akceptują też premie przy analizie zdolności kredytowej, ale tylko wtedy, gdy są otrzymywane stale, np. co miesiąc czy co kwartał. Bank może brać pod uwagę całą wysokość premii regulaminowej, ale przy premiach uznaniowych doliczy do dochodów klienta tylko 50 proc. ich wysokości.
Jeśli pracownik otrzymuje np. raz do roku wysoką premię roczną, która mogłaby znacząco podwyższyć jego wynagrodzenie do zdolności kredytowej, może wnioskować do pracodawcy o wydanie dodatkowego zaświadczenia potwierdzającego wysokość premii.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »