A A A
drukuj

Jakie opłaty i prowizje za ROR?

Data publikacji: 2013.08.26 godz. 14:38

Opracowanie własne
OCENA
4,3/5

Posiadacze depozytów terminowych (lokat) w ogóle nie muszą ponosić kosztów opłat i prowizji. W przypadku tzw. depozytów bieżących sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej. Osoby korzystające z kont oszczędnościowo-rozliczeniowych (tzw. ROR-ów) zwykle są obciążane comiesięczną opłatą. 

Rachunki oszczędnościowe gwarantują zwolnienie z takich regularnych kosztów. Dla użytkowników kont, które służą do lokowania środków bardziej istotne są opłaty naliczane za przelewy. Warto również pamiętać, że koszty ponoszone przez posiadaczy wszystkich rachunków (tj. oszczędnościowych i ROR-ów) mogą znacznie wzrosnąć po wykupieniu opcjonalnego elementu w postaci karty debetowej …

Odpowiednie wpływy często zwalniają z regularnej opłaty za ROR

Wysokość comiesięcznej opłaty za użytkowanie konta to jedno z najważniejszych kryteriów, które biorą pod uwagę osoby szukające rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego. Krajowe banki doskonale zdają sobie sprawę z tego faktu. Dlatego w przypadku większości instytucji aktywni klienci mogą liczyć na zwolnienie z miesięcznej opłaty. Najczęstszy warunek polega na zapewnieniu odpowiedniej kwoty miesięcznych wpływów. Osoby zainteresowane taką opcją powinny sprawdzić, czy:

  • bank wymaga jednorazowego zasilenia konta przy pomocy określonej kwoty (ta kwestia jest istotna dla osób uzyskujących dochody z kilku źródeł, np. freelancerów)
  • instytucja prowadząca konto wlicza do wymaganego limitu tylko dochody pochodzące z określonych źródeł (np. stosunek pracy lub emerytura)

Aktywny klient nie zapłaci również za kartę debetową …

Preferencje dla aktywnych posiadaczy ROR-ów dotyczą także kosztów użytkowania kart debetowych. Z miesięcznej opłaty za „plastik” są zwolnione osoby, które dokonują operacji bezgotówkowych na kwotę większą niż kilkaset złotych. Wymagany limit wydatków zrealizowanych przy pomocy karty debetowej generuje odpowiednie przychody z tytułu opłat interchange. Dzięki kwotom przekazywanym przez sklepy i punkty usługowe, które posiadają terminale płatnicze bank może zrezygnować z obciążania klienta.

Koszty przelewów często niwelują zyski odsetkowe

W przypadku rachunków oszczędnościowych aktywni użytkownicy nie mogą liczyć na szczególne przywileje. W pewnych sytuacjach częste korzystanie z konta lokacyjnego generuje nawet straty. Takie zagrożenie dotyczy osób, które deponują mniejsze sumy i często dokonują przelewów wewnętrznych. Wypracowane odsetki skutecznie „konsumuje” również karta debetowa do konta lokacyjnego.

Średni koszt wewnętrznego przelewu środków z konta oszczędnościowego obecnie kształtuje się na poziomie 5 zł – 6 zł. Aktualne oprocentowanie brutto dla opisywanych rachunków wynosi 2,50% - 3,00%. Na podstawie tych danych można obliczyć, że pokrycie kosztów jednego przelewu z konta lokacyjnego wymaga utrzymywania salda większego niż 3000 zł (przy założeniu, że karta debetowa nie generuje żadnych obciążeń finansowych).

Warto zwrócić uwagę na inne opłaty …

Omówione koszty stanowią tylko nieznaczną część bogatego katalogu opłat i prowizji, który przygotowały krajowe banki. Osoby wybierające konto oszczędnościowe lub oszczędnościowo-rozliczeniowe powinny sprawdzić również koszty następujących czynności:

  • wypłata gotówki z bankomatu, który nie należy do sieci banku
  • przelewy zewnętrzne w systemach ELIXIR, Ekspres ELIXIR, SORBNET i SEPA
  • ustanowienie stałego zlecenia
  • sprawdzenie salda w bankomacie
  • wydanie drugiej karty do rachunku

Wysokość wymienionych kosztów najlepiej zweryfikować przy pomocy „pełnego” egzemplarza tabeli opłat i prowizji. Skrócone wersje tego dokumentu często prezentują tylko koszty, które są najmniej dotkliwe dla posiadacza konta.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Konto Jakie Chcę w Santander Bank Polska S.A. »