A A A
drukuj

Hipoteka łączna – czym jest?

Data publikacji: 2020.01.27 godz. 13:16
OCENA
5.0/5

Hipoteka jest ograniczonym prawem związanym z nieruchomością i najczęściej znajduje ona zastosowanie przy zabezpieczaniu kredytów mieszkaniowych. Istnieje jeszcze mechanizm nazywany hipoteką łączną. Czym ona jest?

Fot: Co to jest hipoteka łączna?

Hipoteka łączna polega na tym, że jedna wierzytelność pieniężna jest zabezpieczona hipoteką na kilku nieruchomościach. Wierzytelność ta obciąża każdą z nieruchomości w pełnej wysokości.

Rodzaje hipotek
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece definiuje, co też należy rozumieć przez pojęcie „hipoteka”. Otóż jest to ograniczone prawo rzeczowe, które może być ustanowione w księdze wieczystej nieruchomości. Jego celem jest zabezpieczenie wierzytelności i zmniejszenie ryzyka ponoszonego przez wierzyciela. Wspominana ustawa w art. 65 ust. 1 wskazuje ponadto, że w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można dokonać obciążenia nieruchomości prawem. Na mocy tego prawa wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń z nieruchomości, na której hipoteka została ustanowiona, bez względu na to, czyją własnością się ona stała. Wierzyciel z ustanowioną na jego rzecz hipoteką ma pierwszeństwo w dochodzeniu swoich wierzytelności przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Sprawdź oferty kredytów hipotecznych na eBroker.pl »

Istnieje kilka rodzajów hipotek, wśród których wymienić można hipotekę łączną, obok hipotek:

  • przymusowej,
  • kaucyjnej,
  • odwróconej,
  • umownej.

Czym jest hipoteka łączna?
Przez pojęcie hipoteka łączna należy rozumieć sposób finansowania nieruchomości, choć jest on rzadko spotykany w praktyce. To rodzaj hipoteki zwykłej, ale z taką różnicą, że wierzytelność zabezpieczona jest przez stworzenie zastawu na więcej niż jednej nieruchomości kredytobiorcy. Kiedy zaciągany jest kredyt hipoteczny z hipoteką łączną, bank jako zabezpieczenie traktuje tę nieruchomość, którą przy jego pomocy jest kupowana oraz dodatkową inwestycję. Nieruchomość dodatkowa może, ale nie musi należeć do kredytobiorcy, jeśli nie ma on dodatkowego mienia wolnego od kredytów. Wnioskujący o kredyt musi uzyskać odpowiednią zgodę na obciążenie wskazanej nieruchomości hipoteką, albo właściciel takiej nieruchomości musi razem z nim przystąpić do kredytu. Żadna z nieruchomości, na których ustanawiana jest hipoteka łączna, nie może być obciążona długiem. Niektóre banki nie zaakceptują też nieruchomości będących własnością spółdzielczą.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Hipoteka umowna łączna i przymusowa
Rodzajem hipoteki łącznej jest hipoteka umowna łączna. Zabezpieczyć może ona obecne wierzytelności dłużnika, jak i wierzytelności przyszłe. Dla jej ustanowienia niezbędny jest akt notarialny lub pisemne oświadczenie, które składane jest pod rygorem nieważności.
Hipoteka przymusowa łączna powstaje, jeśli nieruchomość kupowana jest w drodze kredytu hipotecznego i kredytobiorca zdecyduje się ją podzielić na dwa lub więcej mieszkań.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »