A A A
drukuj

Ile maksymalnie może kosztować pożyczka?

Data publikacji: 2018.10.19 godz. 12:47
OCENA
5.0/5

Na koszt każdego zobowiązania finansowego zwykle składają się odsetki oraz prowizje i opłaty. Dodatkowo pożyczkobiorca zaciągający pożyczkę i niedotrzymujący terminu spłaty musi ponieść koszty procedury windykacyjnej i odsetek karnych. Ile ostatecznie może pożyczkobiorcę kosztować pożyczka?

Fot: Ile może kosztować pożyczka? Limity.

Limit kosztów odsetkowych - obecnie na poziomie 10 proc. w skali roku oraz limity kosztów pozaodsetkowych regulują wysokość ostatecznych kosztów związanych z zaciąganą pożyczką. 

Maksymalne odsetki od zobowiązania
Pożyczka jest zobowiązaniem zwykle odpłatnym, a wynagrodzeniem dla pożyczkodawcy są przede wszystkim odsetki. Jeśli pożyczka udzielana jest w kwocie do 255 550 zł, to na mocy odpowiednich przepisów zostanie uznana za kredyt konsumencki. Również i te przepisy wskazują na limit kosztów odsetkowych związanych z udzielaną pożyczką.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Maksymalna wysokość odsetek od pożyczki, podobnie jak i od innych kredytów konsumenckich, nie może przekroczyć w stosunku rocznym dwukrotnej wysokości odsetek ustawowych. Z kolei odsetki ustawowe równe są sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Obecnie stopa ta wynosi zaledwie 1,5 proc., zatem po powiększeniu jej o 3,5 punktu procentowego otrzymujemy 5 proc. Oznacza to, że pożyczkodawca nie będzie mógł pobrać od pożyczkobiorcy, od udzielonej pożyczki, odsetek wyższych niż te naliczone według 10-procentowej stawki oprocentowania.

Koszty pozaodsetkowe również limitowane
Jeszcze do niedawna, dokładnie przed 11 marca 2016 roku, firmy pożyczkowe dosyć swobodnie mogły kształtować swoją politykę opłat i prowizji pobieranych od klientów w związku z udzielaną pożyczką. Dziś nie jest to już możliwe.
Wśród kosztów związanych z pożyczką wyróżnia się również koszty pozaodsetkowe, niezwiązane z odsetkami naliczanymi standardowo przez pożyczkodawcę. Zgodnie z ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym i ustawą o kredycie konsumenckim, wprowadzono limit kosztów pozaodsetkowych. Ich wysokość nie może przewyższać sumy:

  • 25 proc. całkowitej kwoty kredytu oraz
  • 30 proc. kwoty zmiennej, uzależnionej od okresu kredytowania i kwoty pożyczki.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Warto podkreślić, że wszystkie pozaodsetkowe opłaty związane z udzieloną pożyczką nie mogą przekroczyć 100 proc. całkowitej kwoty kredytu. Nowe przepisy nałożyły na przedsiębiorców prowadzących działalność pożyczkową obowiązek zwrotu konsumentowi wszelkich opłat, jeśli pożyczka ostatecznie nie zostanie wypłacona, a umowa pożyczki nie zostanie zawarta.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »