A A A
drukuj

Jak działają lokaty z WIBID-em lub WIBOR-em?

Data publikacji: 2013.08.01 godz. 10:31

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4,5/5

Już od kilku lat krajowe banki oferują złotówkowe lokaty, których rentowność jest zależna od stóp rynku międzybankowego (WIBOR, WIBID) lub stóp procentowych NBP. Takie produkty są cenione ze względu na przejrzyste i pewne zasady aktualizacji oprocentowania. Ich posiadacze mogą mieć pewność, że bank odpowiednio zareaguje na ewentualne podwyżki stóp procentowych NBP. Ta kwestia jest dość istotna w kontekście obecnej sytuacji makroekonomicznej.

Banki proponują zmienną stopę i długoterminowe oszczędzanie …

Po przeanalizowaniu aktualnej oferty rynkowej okazuje się, że cztery banki mogą zaproponować lokatę indeksowaną o zmienne stopy procentowe (patrz poniższa tabela). Wszystkie te depozyty są przeznaczone dla osób planujących oszczędzanie w dłuższej perspektywie (powyżej 12 miesięcy). Dwa banki (Santander Consumer Bank oraz PLUS BANK) przewidują bardzo długi okres zapadalności dla swoich lokat „wibidowych” (5 lat – 10 lat). Warto nadmienić, że te instytucje oferują system rentierski, który umożliwia bieżącą wypłatę odsetek. O prestiżowym charakterze lokaty Santandera świadczy również wysoki limit minimalnej wpłaty (20 000 zł).
Pozostałe lokaty są dostępne dla osób, które dysponują znacznie mniejszą sumą oszczędności (minimalny limit wpłaty to 1000 zł). Warto zwrócić uwagę, że Getin Online za punkt odniesienia przyjmuje referencyjną stopę procentową NBP. W przypadku lokat oferowanych przez Meritum Bank podstawą do obliczenia oprocentowania jest WIBOR 6M. Pozostałe informacje na temat oferty wszystkich wymienionych banków znajdują się w poniższej tabeli.

Największe krajowe banki: prezentacja oferty lokat, których oprocentowanie jest oparte na stopach rynku międzybankowego lub stopach NBP
Nazwa Banku 
Nazwa lokaty
Okres oszczędzania Aktualne oprocentowanie Zasady ustalania oprocentowania Uwagi
Getin Online
Lokata Aktywna
24 miesiące stopa referencyjna NBP + 0,60 p.p.(aktualizacja po zmianie stopy) Minimalna wartość lokaty to 1000 zł.  
Getin Online
Lokata Dynamiczna
36 miesięcy stopa referencyjna NBP + 0,85 p.p.(aktualizacja po zmianie stopy) Minimalna wartość lokaty to 1000 zł.  
PLUS BANKLokata długoterminowa 12 miesięcy, 24 miesiące, 36 miesięcy lub 60 miesięcy WIBID 1M x 65%(aktualizacja miesięczna) Minimalna wartość lokaty to 1000 zł. Osoby, które nie dokonały wypłaty kapitału w ciągu ostatniego roku otrzymują jednorazowy bonus w wysokości 0,3 p.p. Możliwość bezproblemowej wypłaty odsetek po 3 miesiącach.
Meritum Bank
Lokata Internetowa
24 miesiące WIBOR 6M + 1,00 p.p.(aktualizacja kwartalna) Minimalna wartość lokaty to 1000 zł.  Możliwość negocjacji oprocentowania (dla posiadaczy dużego kapitału).
Meritum Bank
Lokata Internetowa
36 miesięcy WIBOR 6M + 1,10%(aktualizacja kwartalna)
Santander Consumer Bank
Direct Premium
od 1 roku do 10 lat Lokata rentierska - oprocentowanie zależne od częstotliwości wypłaty odsetek  Wypłata kwartalna:WIBID 3M x 85% Wypłata półroczna:WIBID 6M x 92% Wypłata roczna:WIBID 1Y x 95% Stopy WIBID obliczane dla poprzedniego dnia roboczego Minimalna wartość lokaty to 20 000 zł.   W ramach promocji współczynniki dla pierwszego okresu kapitalizacji wynoszą odpowiednio: 97% (3M i 6M) oraz 95,8% (1Y). 

Długoterminowe depozyty są dość atrakcyjne

W ramach uzupełnienia trzeba nadmienić, że posiadacze lokat indeksowanych według zmiennych stóp mogą liczyć na dość wysokie oprocentowanie. W przypadku Meritum Banku oprocentowanie „wiborowych” lokat obecnie jest ustalone na poziomie 3,74% (24 m-ce) lub 3,84% (36 m-cy). Getin Online w czerwcu 2014 r. oferował swoim klientom następujące stawki: 3,10% (24 m-ce) i 3,35% (36 m-cy).

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Konto Jakie Chcę w Santander Bank Polska S.A. »