A A A
drukuj

Jak korzystać z urlopów rodzicielskich po nowym roku?

Data publikacji: 2016.09.06 godz. 13:41
OCENA
5.0/5

Urlopy rodzicielskie są udzielane na podstawie przepisów znowelizowanego Kodeksu pracy i są wyrazem uprawnień pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, związanych z rodzicielstwem. W jaki sposób korzystać z urlopów rodzicielskich w najbliższym czasie?

Fot: Jak korzystać z urlopów rodzicielskich?

Młodym rodzicom przysługuje uprawnienie do urlopów z tytułu urodzenia dziecka, w tym urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, wychowawczego, a dla ojca dziecka - z urlopu ojcowskiego.

Rodzaje urlopów rodzicielskich
Pod pojęciem urlopy rodzicielskie należy rozumieć wszystkie urlopy, jakie związane są z rodzicielstwem pracowników. Zalicza się do nich:

  • urlop macierzyński - obowiązkowy dla matki dziecka w okresie pierwszych 14 tygodni od urodzenia dziecka;
  • urlop rodzicielski - do wykorzystania po urlopie macierzyńskim;
  • urlop ojcowski - wyłącznie dla ojca dziecka;
  • urlop wychowawczy - bezpłatny urlop, z którego można skorzystać, zanim dziecko skończy 6 lat.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Urlop macierzyński w praktyce
Matka dziecka musi wziąć urlop macierzyński w okresie pierwszych 14 tygodni liczonych od porodu. Wymiar urlopu tego rodzaju wynosi 20 tygodni, przez co pozostałe 6 tygodni można rozdysponować - albo korzysta z nich matka, albo ojciec dziecka. Przed porodem matka może wykorzystać maksymalnie do 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Jest to urlop płatny, a młoda matka otrzymuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.
Tylko w szczególnych przypadkach ojciec dziecka może przejąć urlop macierzyński, kiedy matka:

  • wymaga opieki szpitalnej,
  • posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji i nie może sama opiekować się dzieckiem,
  • umrze,
  • porzuci dziecko.

Jeśli matka dziecka nie była ubezpieczona i nie pracowała, ojciec dziecka ma prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego w wyżej wymienionych sytuacjach lub w przypadku, gdy kobieta zacznie pracować co najmniej na pół etatu w czasie, kiedy mogłaby korzystać z urlopu macierzyńskiego.

Urlop rodzicielski
Po urlopie macierzyńskim pracownik - kobieta lub mężczyzna, może skorzystać z urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni, w przypadku urodzenia przez matkę jednego dziecka przy jednym porodzie lub 34 tygodni, jeśli był to poród mnogi. Można wykorzystać urlop rodzicielski wspólnie, przy czym jeśli oboje rodzice przebywają na takim urlopie równocześnie, po 16 tygodni każdy, albo na zmianę i dzielą się 32 tygodniami urlopu.
Urlop rodzicielski również jest płatny - za pierwsze 6 tygodni otrzymuje się zasiłek w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku, a za następne już tylko 60 proc. Można zadeklarować wykorzystywanie ciągiem urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego i wówczas matka dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński w wysokości 80 proc. za cały czas urlopów.
Można łączyć urlop rodzicielski z pracą maksymalnie na pół etatu u pracodawcy, który udzielił takiego urlopu, ale automatycznie ulega on wydłużeniu. Rodzice mogą zadecydować o podziale urlopu rodzicielskiego maksymalnie na 4 części, a każda nie może być krótsza niż 8 tygodni. Można wykorzystać urlop rodzicielski do chwili, kiedy dziecko skończy 6 lat.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Urlop wychowawczy
Jest to bezpłatny urlop, który pracownik zatrudniony może wziąć na opiekę nad dzieckiem. Może on trwać do 3 lat, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 6 lat.

Urlop ojcowski
Przysługuje wyłącznie ojcu dziecka i trwa 2 tygodnie. Można z niego skorzystać w ciągu 2 lat od urodzenia dziecka. Jest płatny w 100 procentach.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »