A A A
drukuj

Jak korzystać z urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku zatrudnienia?

Data publikacji: 2018.10.05 godz. 11:42
OCENA
5,0/5

Kodeks pracy nadaje pracownikom prawa i wskazuje na ich fundamentalne obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy. Między innymi uprawnieniem pracownika jest skorzystanie w każdym roku zatrudnienia z urlopu wypoczynkowego. W jaki sposób można wziąć urlop w pierwszym roku zatrudnienia?

Fot: Co robić z urlopem w pierwszym roku pracy?

W pierwszym roku kalendarzowym zatrudnienia po każdym przepracowanym miesiącu pracownik nabywa prawo do cząstkowego urlopu wypoczynkowego. W nowym roku, bez względu na staż pracy u danego pracodawcy, taka osoba nabywa prawo do pełnego urlopu z dniem 1 stycznia. 

 

Prawo do pierwszego urlopu
Pracownik, który podejmuje po raz pierwszy w swoim życiu pracę zawodową, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu, jaki będzie mu przysługiwał po przepracowaniu roku. Tak wynika z art. 153 § 1 Kodeksu pracy. Trzeba też podkreślić, że pracownik nabywa urlop w ten sposób tylko w pierwszym, kalendarzowym roku pracy.
Wyraźnie widać to na przykładzie:

Jeśli pracownik podjął pracę np. z dniem 1 czerwca 2018, to z dniem 1 lipca 2018 roku nabędzie prawo do cząstkowego urlopu wypoczynkowego. W przypadku podjęcia pracy po 1 grudnia danego roku, pracownikowi w ogóle nie będzie przysługiwało prawo do pierwszego urlopu, ponieważ nie przepracuje w praktyce pełnego miesiąca.
Dopiero w następnym roku po roku debiutu zawodowego pracownik nabywa prawo do urlopu kolejnego.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Kłopotliwe wyliczenia wymiaru urlopu
Wymiar urlopu wypoczynkowego w skali całego roku dla nowego pracownika wynosi 20 dni, ponieważ jest on zatrudniony krócej niż 10 lat, biorąc pod uwagę nawet staż urlopowy, który budowany jest dzięki uczęszczaniu do różnych szkół. Na przykład za ukończenie szkoły wyższej absolwent od razu ma przypisywane 8 lat do stażu urlopowego. Po dwóch kolejnych latach pracy będzie miał prawo, zgodnie z art. 154 § 1 do 26 dni urlopy wypoczynkowego.
Tymczasem w pierwszym roku zatrudnienia będzie mu przysługiwać 1,66 dnia urlopu (zakładając 10-letni staż urlopowy) lub 2,16 dni urlopu, przy stażu ponad 10-letnim. Wynika to z wyliczeń:

  • 1/12 x 20 dni urlopu = 1,66 dnia,
  • 1/12 x 26 dni urlopu = 2,16 dnia.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Pracownik nabywa urlop w pierwszym roku zatrudnienia w częściach, po przepracowaniu każdego miesiąca, dlatego nazywany jest on urlopem cząstkowym.
Pierwszy urlop nie podlega zaokrągleniu w górę do pełnego dnia, ale pracodawca może w przepisach zakładowych ustalić taką zasadę. Jest ona korzystniejsza dla pracownika niż przepisy Kodeksu pracy, dlatego jest to jak najbardziej zgodne z obowiązującym prawem.

Komentarze

comments powered by Disqus