A A A
drukuj

Jak obliczyć całkowity koszt kredytu?

Data publikacji: 2019.11.04 godz. 12:35
OCENA
4.5/5

Porównywanie ze sobą ofert kredytów jedynie pod kątem wysokości ich oprocentowania, nie jest właściwe. Kredytobiorca ponosi bowiem wiele innych kosztów, które obciążają jego kieszeń w ramach comiesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych oraz ponoszonych od razu opłat przy podpisywaniu umowy kredytowej. Warto dowiedzieć się więc, w jaki sposób obliczyć całkowity koszt kredytu?

Fot: Jak policzyć ile będzie kosztował kredyt po spłacie?

Przy obliczaniu całkowitego kosztu kredytu zaciąganego w banku należy ująć wszystkie opłaty i prowizje, jakie ponosi kredytobiorca. Można to obliczyć na podstawie kwoty zobowiązania oraz RRSO kredytu. 

Co należy rozumieć przez pojęcie całkowitego kosztu kredytu?
Całkowity koszt kredytu obejmuje wszystkie koszty, jakie będzie musiał ponieść kredytobiorca w związku z podpisaniem umowy kredytowej. To nie tylko odsetki czy prowizja pobierana przez bank z tytułu udzielenia zobowiązania. Oprócz odsetek i prowizji należy doliczyć do puli całkowitego kosztu kredytu:

  • podatki,
  • marże,
  • koszty ustanawiania zabezpieczeń spłaty kredytu,
  • składki ubezpieczeniowe,
  • koszty dodatkowe.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Zdarza się, że niektóre koszty dodatkowe klient ponosi dopiero wtedy, gdy zdecyduje się na dodatkowe ubezpieczenie czy ustanowienie zabezpieczenia. Niektóre z nich wiążą się tylko z niektórymi rodzajami kredytów, np. z kredytem hipotecznym opłaty związane ze wpisem hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości na rzecz banku. Koszty kredytowe należy więc podzielić na dobrowolne i obowiązkowe, których poniesienie będzie konieczne, jeśli dana osoba chce otrzymać kredyt.

Jak wyliczyć całkowity koszt kredytu?
Dla wyliczenia całkowitego kosztu kredytu należy ująć w nim odsetki kredytowe, wyliczone na podstawie stopy oprocentowania podawanej przez bank, prowizję kredytową, opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz wszelkie inne opłaty wskazane przez bank w umowie kredytowej i w tabeli opłat i prowizji. Ułatwieniem dla klienta będzie obowiązkowo umieszczana w ofertach kredytowych Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania kredytu, czyli RRSO. Jest to w istocie całkowity koszt kredytu, jaki musi ponieść klient, ale wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Informacja o całkowitym koszcie kredytu powinna być punktem wyjścia przy porównywaniu różnych ofert. Na tej podstawie można jednoznacznie wybrać ofertę, z którą związane są najniższe koszty obciążające kredytobiorcę. Co ciekawe, niekoniecznie będzie ona oznaczała kredyt z najniższym oprocentowaniem nominalnym.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »