A A A
drukuj

Jak przewalutować kredyt denominowany w walucie obcej?

Data publikacji: 2015.12.15 godz. 13:10
Ostatnia aktualizacja: 2017.07.20 godz. 10:16
OCENA
4,7/5

Jeszcze przed 2009 rokiem, czyli przed okresem kryzysu gospodarczego na świecie, Polacy chętnie zaciągali kredyty walutowe, zwłaszcza we frankach szwajcarskich. W jaki sposób i kiedy warto przewalutować takie zobowiązanie na złotówki?

Fot: Jak przewalutować kredyt denominowany w walucie obcej?

Przewalutowanie kredytu jest korzystne w momencie, gdy waluta, w której denominowane jest zobowiązanie wyceniana jest na niższym poziomie, niż waluta przewalutowania. W praktyce polega to na podpisaniu aneksu do umowy kredytowej, o ile kredytobiorca będzie posiadał odpowiednio wysoką dla banku zdolność kredytową.

Akceptacja ryzyka - do czasu
Każdy kredytobiorca zaciągający kredyt walutowy powinien być świadomy podejmowanego w ten sposób ryzyka kursowego. Nagła zmiana kursu waluty, chociażby odnośnie franków szwajcarskich, wycenianych w 2015 roku nawet na 5,19 zł za franka, sprawiała, że trzeba było spłacać znacznie wyższe raty kapitałowo odsetkowe.
Kredyty denominowane w walucie obcej obecnie dostępne są wyłącznie dla klientów, których przeważająca kwota dochodów pozyskiwana jest w tej samej walucie. Jest to wytyczna z Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. Nowe kredyty walutowe nie powinny być więc obciążone tak wysokim ryzykiem kredytowym.
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty we frankach szwajcarskich musiało w ostatnich latach podjąć znacznie wyższe zobowiązanie, niż z chwilą jego zaciągania. Część zaczęła zastanawiać się nad możliwością przewalutowania kredytu na złotówki lub na inną walutę. Jak tego dokonać i czy jest to opłacalne w istniejących warunkach?

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Zły czas na przewalutowanie
Kiedy waluta, w której denominowany jest kredyt wyceniana jest bardzo wysoko w stosunku do kursu, przy którym kredyt był zaciągany, nie opłaca się przewalutować zobowiązania. Najlepiej tego dokonać, kiedy kurs jest stosunkowo niski w stosunku do waluty przewalutowania.
W praktyce przewalutowanie kredytu zaciągniętego w walucie obcej polega na złożeniu przez kredytobiorcę stosownego wniosku w swoim banku. Bank po wpłynięciu wniosku przeliczy kredyt na złotówki po kursie sprzedaży. Następnie na nowo, korzystając z obowiązujących w danym momencie zasad, sprawdzi zdolność kredytową klienta. Jeśli zdolność będzie zbyt niska, bank odrzuci wniosek klienta o przewalutowanie.

Uwaga!
Za przewalutowanie banki pobierają pewne opłaty - prowizję liczoną procentowo od pozostałej do spłaty kwoty kredytu.
Dla nowego kredytu bank ustali nowe oprocentowanie - marżę na poziomie obowiązującym w banku dla kredytów złotowych w danym czasie, zaś pozostałą część będzie stanowiła stawka WIBOR. Jeśli bank zaakceptuje nową zdolność kredytową kredytobiorcy, a klient będzie w stanie podjąć zobowiązanie na warunkach wskazanych przez bank, wówczas podpisywany jest aneks do umowy kredytowej. Aneks podpisują wszyscy kredytobiorcy, którzy uprzednio składali wniosek kredytowy.

 

Komentarze

comments powered by Disqus