A A A
drukuj

Jak wygląda procedura zamknięcia kredytu?

Data publikacji: 2019.08.26 godz. 12:02
OCENA
3.8/5

Całkowita spłata kredytu jest chwilą, gdy kredytobiorca ostatecznie uwalnia się od swojego zobowiązania. Jeśli mówimy o kredycie hipotecznym, należy pamiętać dodatkowo o pozyskaniu z banku zaświadczenia, które pozwoli wykreślić hipotekę ustanowioną na nieruchomości mieszkalnej. Jak zatem wygląda procedura zamknięcia kredytu formalnie?

Fot: Zamknięcie kredytu w banku - przebieg działania.

Kredytobiorca po zamknięciu kredytu może wnioskować do banku o aktualizację danych w BIK oraz o ostateczną likwidację rachunku kredytowego. Może również wnosić o zwrot nadpłaconego ubezpieczenia kredytu

Zamknięcie kredytu w praktyce
Teoretycznie spłata ostatniej raty kredytu lub przedterminowa całościowa spłata kredytu powinna uruchomić w banku procedurę rozliczenia kredytu do końca. Wówczas bank zobowiązany jest zwrócić ewentualną nadpłatę powstałą w wyniku spłaty oraz przekazać do Biura Informacji Kredytowej informacje o tym, że zobowiązanie zostało już w całości uregulowane.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Niestety, nie zawsze jest to realizowane w sposób natychmiastowy, a kredytobiorca może poczekać na zamknięcie rachunku kredytowego nawet 2 miesiące. Z aktualizacją danych w BIK bank może zaś poczekać nawet kilka miesięcy, a to oznacza, że w bazach tych będzie nadal widniał wpis o kredycie, przez co niewykluczone, że kolejna instytucja finansowa nie będzie skłonna udzielić takiej osobie kolejnego kredytu lub pożyczki.
W interesie kredytobiorcy leży przyspieszenie procedury zamknięcia kredytu także i z tego powodu, że możliwe jest powstanie nadpłaty z tytułu ubezpieczenia, a to często niemałe pieniądze.

Wizyta w banku konieczna
W większości banków zamknięcie kredytu po jego uregulowaniu i zaktualizowanie danych w BIK będzie wymagało wizyty w placówce bankowej i złożenia odpowiedniego pisma. Można go też wysłać listem poleconym.
W dokumencie wysyłanym lub składanym w banku kredytobiorca powinien wskazać swoje dane osobowe i adresowe, nazwę banku, w którym miał zaciągnięty kredyt oraz zażądać zamknięcia kredytu oraz rachunku powiązanego z umową wraz z aktualizacją danych dotyczących umowy kredytowej w bazie BIK, zgodnie ze stanem faktycznym. W treści pisma trzeba wskazać numer umowy kredytu, jakiej dokument dotyczy. Można też poprosić w tym samym piśmie o zwrot ewentualnej nadpłaty oraz składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ubezpieczenia na wskazany rachunek bankowy klienta.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Zaświadczenie z banku
Przy kredycie hipotecznym zamknięcie zobowiązania powoduje, że bank wydaje zaświadczenie o tym fakcie, które przedłożone w sądzie wraz z wnioskiem o wykreślenie hipoteki pozwala na uwolnienie jej od takiego zabezpieczenia. Dokument o zwolnieniu zabezpieczenia może wystawić bank na życzenie klienta - w wielu przypadkach za taki dokument trzeba zapłacić, a na zaświadczenie poczekać.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »