A A A
drukuj

Jak zdjąć hipotekę z nieruchomości po spłacie kredytu?

Data publikacji: 2019.05.14 godz. 13:56
OCENA
4,0/5

Hipoteka jest ograniczonym prawem do nieruchomości i częstym sposobem na zabezpieczanie kredytów mieszkaniowych czy budowlanych. Pozwala ona na zmniejszenie ryzyka kredytowego banku. Jednak po spłacie zobowiązania kredytobiorca powinien dopełnić formalności i wykreślić hipotekę z księgi wieczystej. Jak to zrobić?

Fot: Jak wykreślić hipotekę z nieruchomości?

Zdjęcie hipoteki z nieruchomości po spłacie kredytu wymaga złożenia wniosku o jej wykreślenie do sądu rejonowego, zgody banku na taki krok oraz potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 100 zł. 

Nie tylko założenie hipoteki
Warunkiem udzielenia kredytu hipotecznego jest ustanowienie wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości mieszkalnej. Bank może od tej chwili dysponować prawem do nieruchomości, jeśli kredytobiorca przestałby spłacać swój kredyt.
Jednak po spłacie kredytu hipotecznego nie jest tak, że hipoteka ustanowiona na rzecz banku wykreśla się automatycznie. Za jej wykreślenie odpowiada właściciel nieruchomości. Wymagać to będzie dopełnienia określonych formalności.

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »

Formularz wykreślenia hipoteki po spłacie kredytu
Kredytobiorca chcąc po spłacie kredytu uwolnić nieruchomość od hipoteki, musi wypełnić odpowiedni wniosek. Nie leży to w gestii banku, choć ten, jako wierzyciel hipoteczny, ma obowiązek współpracować z właścicielem nieruchomości w celu wykreślenia hipoteki, co wynika bezpośrednio z art. 100 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Bank nie składa jednak samodzielnie wniosku do sądu o owe wykreślenie.
Właściciel nieruchomości musi złożyć w sądzie wniosek o wykreślenie hipoteki na specjalnym formularzu. Bank powinien wydać dokument potwierdzający spłatę kredytu, który był uprzednio zabezpieczony hipoteką. Takim dokumentem jest tzw. kwit mazalny, w którym bank oświadcza, że zabezpieczony hipoteką dług został spłacony, a hipoteka rzeczywiście może zostać wykreślona. Wystarczy przy tym pisemne oświadczenie banku.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Uwaga! Część banków za wystawienie kwitu mazalnego może pobierać opłatę!
Wniosek o wykreślenie hipoteki składa się w sądzie rejonowym prowadzącym księgę wieczystą nieruchomości. Można tego dokonać osobiście lub wysłać pocztą. Do wniosku, którego formularz można pobrać z sądu, dołączyć należy:

  • zgodę wierzyciela (banku) na wykreślenie hipoteki, wraz z dowodem na to, że osoba podpisana pod zgodą ma prawo do reprezentowania banku,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.

Czy wykreślenie hipoteki kosztuje?
Przy ustanawianiu hipoteki na rzecz banku klient musiał zapłacić za wpis w księdze wieczystej nieruchomości. Nie uniknie opłaty także przy wykreślaniu hipoteki. Wynosi ona 100 zł. Aby ją uiścić, trzeba kupić elektroniczne znaki opłaty sądowej - w kasie sądu lub online pod adresem: https://oplaty.ms.gov.pl - po czym znaki drukuje się i dołącza do wniosku. Pieniądze można też przelać na rachunek bankowy sądu, wraz z podaniem w tytule przelewu numeru księgi wieczystej i informacji, że opłata dotyczy wykreślenia hipoteki. Ostatecznie można też wpłacić gotówkę w kasie sądu.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »