A A A
drukuj

Jaką zdolność kredytową ma osoba prowadząca własną działalność?

Data publikacji: 2018.06.27 godz. 15:49
OCENA
4.5/5

Przy ubieganiu się o kredyt bankowy obowiązkowo trzeba mieć odpowiednio wysoką zdolność kredytową, aby otrzymać takie finansowanie. Jak liczona jest zdolność kredytowa w przypadku kredytobiorców pozyskujących dochody z własnej działalności gospodarczej?

Fot: Zdolność kredytowa osoby z jednoosobową działalnością.

Zdolność kredytowa przedsiębiorcy zależy od wysokości osiąganych stabilnych dochodów, najlepiej w perspektywie co najmniej rocznej. Nie bez znaczenia pozostaje branża działalności, wysokość aktywów przedsiębiorstwa czy nawet tryb opłacania podatku dochodowego. 

Czym jest zdolność kredytowa?
Pod pojęciem zdolność kredytowa należy rozumieć zdolność do uregulowania terminowo posiadanych zobowiązań finansowych. Mając dochód, musimy go przeznaczyć na stałe opłaty, w tym uiszczanie rat kredytów i pożyczek, które wcześniej zaciągnęliśmy. Po odliczeniu od dochodu miesięcznego stałych wydatków oraz dochodu do dyspozycji, który musi pozostać w naszej kieszeni, pozostaje nam pula, którą możemy przeznaczyć na spłatę hipotetycznego kredytu zaciągniętego w banku. To właśnie owa kwota jest zdolnością kredytową, po przemnożeniu ją przez liczbę miesięcy zakładanego okresu kredytowania.
Jeśli więc mamy 5000 zł dochodu, wydajemy miesięcznie 3000 zł, a poza tym bank odlicza 500 zł tytułem dochodu do dyspozycji, a chcemy zaciągnąć kredyt na 10 lat, to nasza zdolność kredytowa wynosi: 10 lat x 12 miesięcy z 1500 zł = 180 000 zł. Na taką kwotę maksymalnie bank powinien nam udzielić kredytu.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Dochód z działalności przy szacowaniu zdolności kredytowej
Przy dokonywaniu analizy zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę różne źródła dochodów. Najbardziej pożądane są źródła takie jak wynagrodzenie z pracy na etacie. Jednak i dochody z przedsiębiorstwa mogą być podstawą dla wyliczenia zdolności kredytowej. Kluczowymi czynnikami do oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy będą:

  • posiadany majątek - aktywa,
  • struktura kapitału,
  • źródła finansowania działalności,
  • wysokość przychodów i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Nie bez znaczenia jest branża, w której działa firma czy jej staż rynkowy. W przypadku prowadzenia działalności, która stanowi jedyne źródło dochodu klienta ubiegającego się o kredyt w banku, kredytodawca będzie oczekiwał przedstawienia osiągniętego dochodu netto w ciągu ostatnich 1 miesięcy. Jeśli działalność jest prowadzona krócej, wiele banków odmówi przyznania kredytu, ze względu na brak stabilności rynkowej firmy. Stwarza to duże ryzyko kredytowe i skutkuje najczęściej odmową w wypłacie kredytu.
Na zdolność kredytową wpływa sposób rozliczania się przedsiębiorcy z fiskusem. Osoby, które rozliczają się wg skali podatkowej lub stawki liniowej mogą mieć problemy z otrzymaniem kredytu, ponieważ bank przy wyliczaniu zdolności kredytowej weźmie pod uwagę nie ich przychód, ale dochód - po odjęciu od przychodu kosztów jego uzyskania. Firmy rozliczane skalą podatkową lub podatkiem liniowym osiągają bieżące korzyści z generowania wysokich kosztów, ponieważ mogą płacić mniejsze zaliczki na podatek dochodowy. Jednak w takiej sytuacji same sobie obniżają zdolność kredytową, liczącą się przy analizie kredytowej.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus