A A A
drukuj

Jakie są konsekwencje zerwania lokaty?

Data publikacji: 2019.11.04 godz. 12:37
OCENA
5.0/5

Lokaty bankowe są jednym z najbezpieczniejszych sposobów lokowania posiadanego kapitału. Co prawda nie zarobimy na nich tyle, co potencjalnie na przykład na giełdzie papierów wartościowych, ale zyski są niemal pewne. Z jakimi konsekwencjami będzie musiał liczyć się klient, który zechce zerwać lokatę przed terminem określonym w umowie?

Fot: Co grozi za zerwanie lokaty przed końcem okresu?

Zerwanie lokaty przed terminem umownym rodzić może konsekwencje w postaci opłaty karnej, utraty całości lub części odsetek wypracowanych za czas trwania depozytu terminowego. 

Warunki lokaty terminowej
W ofercie depozytowej banków najczęściej znajdziemy lokaty terminowe, które pozwalają na wypracowanie stabilnego zysku rzędu kilku procent w skali roku. W zamian za to, że klient chce zamrozić swoje pieniądze na określony czas i powstrzymać się od ich wypłaty, bank zobowiązuje się do wypłaty ustalonych z góry odsetek.
Lokaty objęte są systemem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dlatego nawet w obliczu bankructwa banku można odzyskać swoje pieniądze zdeponowane na lokatach terminowych od BFG.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »
Odsetki od lokaty są kosztem ponoszonym przez bank i dochodem klienta zakładającego lokatę. Są one wypłacane zwykle na koniec okresu trwania lokaty, przy jednorazowej kapitalizacji odsetek. Bank w praktyce oddaje klientowi pieniądze zdeponowane uprzednio na lokacie oraz naliczone odsetki, po uwzględnieniu obowiązkowego podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19 proc.

Co z odsetkami przy wcześniejszym zerwaniu lokaty?
W większości przypadków konsekwencją zerwania lokaty przed terminem jej zapadalności określonym w umowie zawartej z bankiem będzie utrata naliczonych odsetek. Nie zawsze ma to miejsce, dlatego warto jeszcze przed podpisaniem umowy o lokatę terminową zorientować się, jaki stosunek do zakończenia lokaty we wcześniejszym terminie ma bank.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »
Zdarza się, że bank nie będzie odbierał klientowi wszystkich odsetek naliczonych w okresie obowiązywania lokaty, ale najczęściej ma to miejsce w przypadku lokat z częstszą kapitalizacją. Dotkliwie za to można odczuć konsekwencje zakończenie przed terminem lokaty strukturyzowanej. W takich przypadkach bowiem banki precyzują w ofertach i umowach wysokość opłat za zerwanie lokaty z zastrzeżeniem, że mogą one nawet przekroczyć wartość nagromadzonych odsetek.
Banki nie naliczają za to dodatkowej kary za zerwanie lokaty przy tradycyjnych lokatach terminowych, ale mogą odebrać część lub całość odsetek. W umowie może znaleźć się zastrzeżenie, że jeśli klient zerwie lokatę z umową na rok w pierwszych 2-3 miesiącach, wówczas otrzyma jedynie zwrot ulokowanego kapitału.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Konto osobiste w Volkswagen Bank GMBH Oddział w Polsce »