A A A
drukuj

Jakie są wytyczne Rekomendacji S?

Data publikacji: 2018.04.25 godz. 12:51
OCENA
5,0/5

Komisja Nadzoru Finansowego wydaje rekomendacje dla całego sektora finansowego. Jedną z najważniejszych jest Rekomendacja S, która dotyczy kredytów zaciąganych celem finansowania nieruchomości i zabezpieczonych hipotecznie.

Fot: O czym mówi Rekomendacja S KNF-u?

Rekomendacja S jest dokumentem wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, który reguluje zasady udzielania kredytów walutowych, zmniejsza okres kredytowania brany pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej klienta do 25 lat oraz wprowadza minimalny próg wkładu własnego dla kredytów hipotecznych. 

Podstawy rekomendacji
Rekomendacja S wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego została sformułowana dla zwiększenia bezpieczeństwa działalności banków oraz całego sektora finansowego i samych klientów. Dotyczy kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz tych, które są zaciągane celem sfinansowania zakupu lub budowy nieruchomości. To dokument, w którym ustanowiono dobre praktyki dotyczące ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie. Rekomendacja S jest zbiorem zaleceń wobec wewnętrznych systemów kontroli, jakie stosowane są we wszystkich bankach podlegających polskiej jurysdykcji.
Podstawowa Rekomendacja S została wydana w 2006 roku, a podstawą jej stworzenia była ustawa Prawo Bankowe z sierpnia 1997 roku. W 2013 roku zmieniono ową rekomendację, a zmiany dotyczyły przede wszystkim kwestii kredytów walutowych, długości maksymalnego okresu kredytowania oraz wysokości minimalnego wkładu własnego.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Wkład własny i zdolność kredytowa według Rekomendacji S
Według założeń Rekomendacji S banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zobowiązane są przyjmować maksymalnie okres spłaty wynoszący 25 lat, nawet jeśli pożyczają pieniądze na dłużej.
Ważnym punktem Rekomendacji S z 2013 roku jest wprowadzenie minimalnego, wymaganego wkładu własnego. Rósł on od 2014 roku i wynosił:

  • 2014 rok - 5 proc.,
  • 2015 rok - 10 proc.,
  • 2016 rok - 15 proc.,
  • 2017 rok - 20 proc.

Wartość procentowa każdorazowo odnosi się do wartości kupowanej nieruchomości. Banki mają możliwość udzielenia obecnie kredytów z LtV na poziomie 90 proc., czyli z 10-procentowym wkładem własnym, o ile zastosowane zostaną także i inne, odpowiednie ubezpieczenia lub zabezpieczenia brakującego wkładu we wskazanej w rekomendacji formie.
Sprawdź oferty kredytów hipotecznych »

Ograniczenia w kredytach walutowych
Od 2013 roku obowiązuje w Rekomendacji S wiele wytycznych dotyczących kredytów walutowych. W wyniku aktualizacji wprowadzono założenie, że kredytobiorca zaciągający kredyt walutowy może przeznaczyć na spłatę comiesięcznej raty maksymalnie 42 proc. własnych dochodów, a do sumy tej wliczone zostaną raty pozostałych kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych. Wcześniej nie było takich ograniczeń, przez co ocena zdolności kredytowej klienta była nieadekwatna do jego sytuacji finansowej.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »