A A A
drukuj

Jakie są wytyczne Rekomendacji T?

Data publikacji: 2018.04.25 godz. 13:55
OCENA
5.0/5

Komisja Nadzoru Finansowego wydała wiele rekomendacji dotyczących funkcjonowania podmiotów rynku finansowego, w tym przede wszystkim banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Jedną z nich jest rekomendacja T, która dotyczy zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych.

Fot: Rekomendacja T - o czym mówi?

Rekomendacja T z założenia miała ograniczyć poziom zadłużania się Polaków w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Banki obecnie same ustalają akceptowalny poziom zadłużenia klienta w stosunku do jego dochodów miesięcznych. 

Czym jest Rekomendacja T?
Komisja Nadzoru Finansowego już w 2010 roku, kiedy pojawił się poważny kryzys światowy na rynkach finansowych, wydała zalecenia w kwestii dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, czyli należności banków, które są wynikiem udzielonych kredytów hipotecznych. Celem rekomendacji T jest przede wszystkim zwiększenie poziomu bezpieczeństwa klientów oraz samych banków, które działają na rynku kredytowym.

Ograniczenie możliwości zadłużania się
W Rekomendacji T zawarto zapisy dotyczące maksymalnego pułapu zadłużenia się klientów w stosunku do wysokości pozyskiwanych przez nich dochodów. Do 2013 roku obowiązywało ograniczenie maksymalnie do 50-65 proc. dochodów kredytobiorcy. Taka ich część mogła być przeznaczana na spłatę zadłużenia. Jeśli dochody nie przekraczały średniej krajowej, pułap środków mogących być przeznaczonymi na spłatę wynosił 50 proc., a przy wyższych dochodach miesięcznych wzrastał on do maksymalnie 65 proc. dochodów.
Obecnie banki mają dowolność w określaniu akceptowalnego dla nich poziomu wskaźnika dotyczącego stosunku łącznych obciążeń kredytowych do dochodów netto, które osiąga kredytobiorca. 
Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Uproszczone metody oceny zdolności kredytowej
Jeśli kwota kredytu lub pożyczki w ratach nie wynosi więcej niż 4-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, to zgodnie z Rekomendacją T KNF możliwe jest zastosowanie przez kredytodawcę w stosunku do klienta uproszczonych metod oceny zdolności kredytowej.
Te same metody znajdują zastosowanie w przypadku, gdy współpraca klienta z bankiem trwa co najmniej 6 miesięcy, ale przy tym kwoty kredytów i pożyczek takiej osoby nie mogą przekraczać 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Natomiast, jeśli współpraca trwa minimum 12 miesięcy, to kwota kredytu na uproszczonych zasadach wyniesie maksymalnie tyle, co suma 12 średnich miesięcznych wynagrodzeń w tym sektorze.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Pozostali klienci banków mogą na uproszczonych zasadach otrzymać kredyt, jeśli jego kwota nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »