A A A
drukuj

Jakie źródła przychodów akceptują banki przy udzielaniu kredytu hipotecznego?

Data publikacji: 2018.06.04 godz. 16:14
OCENA
5.0/5

Procedura ubiegania się o kredyt hipoteczny zakłada badanie zdolności kredytowej klienta. Potencjalny kredytobiorca musi przy tym udowodnić, że osiąga odpowiednio wysokie dochody, które umożliwią mu bezproblemową spłatę zaciągniętego zobowiązania. W tym celu musi udokumentować źródła przychodów. Banki nie akceptują jednak wszystkich z nich.

Fot: Takie źródła dochodów akceptują banki.

Banki akceptują różne grupy przychodów przy ubieganiu się przez klienta o kredyt hipoteczny, choć faworyzują źródła w postaci stałego zatrudnienia oraz emerytury. 

Udokumentowane przychody
Przy ocenie wniosku kredytowego bank bierze pod uwagę wyłącznie wysokość osiąganych przez kredytobiorcę dochodów, które może on udokumentować. Bank zainteresuje się tytułem, z którego klient uzyskuje dochody, a jeśli jest to praca zawodowa lub prowadzenie działalności gospodarczej, liczy się także okres ich pozyskiwania.
Klient musi wykazać dochód na odpowiednich zaświadczeniach lub potwierdzić go dokumentami takimi jak faktury czy podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów. Dochody z pracy zawodowej można udokumentować wystawionym przez pracodawcę zaświadczeniem o zarobkach. Bank weźmie pod uwagę tylko taką kwotę dochodu, jaką wskazał pracodawca w dokumencie.

Sprawdź oferty kredytów hipotecznych w naszej porównywarce »

Praca zawodowa
Pierwszą grupą źródeł przychodów, jakie są akceptowalne przez banki przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny i wyliczaniu zdolności kredytowej, są przychody z pracy zawodowej. Najbardziej pożądane jest przy tym stałe zatrudnienie na podstawie umowy bezterminowej w przedsiębiorstwie cieszącym się zaufaniem publicznym. Może być to szkoła, szpital, urząd itd. Ważne jest, aby udokumentować, że przynajmniej przez ostatnie 3 miesiące wynagrodzenie z pracy zawodowej było w pełni opodatkowane, a pracodawca odprowadzał za pracownika składki na ubezpieczenia społeczne. Niektóre banki wymagają 6-miesięcznego okresu zatrudnienia dla wyliczenia średnich dochodów z tego okresu. Bank poprosić może też o okazanie świadectwa pracy z poprzedniego zakładu pracy.
Przy wyliczaniu zdolności kredytowej bierze się pod uwagę takie źródła pozyskiwania dochodów z pracy zawodowej jak:

  • umowa na czas nieokreślony,
  • umowa na czas określony - trwająca jeszcze przez co najmniej 6 miesięcy lub dłużej,
  • umowy cywilnoprawne - umowy zlecenia, ale tylko takie, które zapewniają ciągłość uzyskiwania dochodów przez co najmniej 6, 12, 18 czy nawet 24 miesiące wcześniej.

Uzyskiwane premie i nagrody pieniężne w pracy na etacie są czasem brane pod uwagę przez banki, ale proporcjonalnie do częstotliwości ich uzyskiwania.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Emerytura lub renta
Banki honorują dochody pozyskiwane z emerytur lub rent. Przychylnie patrzą na wnioski klientów, gdzie jako główne źródło dochodów widnieje emerytura, ponieważ jest to stabilny i stały dochód. Renta też nim jest, jeśli została przyznana bezterminowo.

Wynajem nieruchomości
Stałe uzyskiwanie dochodów z umów wynajmu nieruchomości to kolejne źródło akceptowane przez bank. Trzeba jednak wynajmować nieruchomość od co najmniej 6 miesięcy lub więcej. Bank weźmie pod uwagę dochód, jaki klient uzyskał, o ile podpisał on z wynajmującym stosowną umowę i odprowadza podatki.

Działalność gospodarcza
Przedsiębiorcy również mają szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego. Jest to możliwe już po 12 miesiącach od otwarcia firmy. Jeśli potencjalny kredytobiorca prowadzi działalność, to udokumentuje swoje przychody za pomocą KPiR lub ksiąg rachunkowych, a także umów z kontrahentami. Niektóre banki akceptują również zagraniczne źródła dochodów.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Konto osobiste w Volkswagen Bank GMBH Oddział w Polsce »