A A A
drukuj

Kiedy kredyt nie jest kredytem?

Data publikacji: 2014.12.15 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
5,0/5

Chwilówka, pożyczka, kredyt. Te pojęcia często używane są wymiennie. Warto jednak zdać sobie sprawę, że nie zawsze pożyczka jest kredytem. Z formalnego punktu widzenia nie są to pojęcia tożsame, a co za tym idzie skutki prawne takich umów mogą się różnić.

Fot: kiedy kredyt jest pozyczka

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Kredyty i pożyczki łączy jedno: są sposobem finansowania ekstra zakupów lub większych wydatków i pozwalają nam na spełnienie marzeń nawet w chwili, gdy nie dysponujemy odpowiednią ilością gotówki. Dzieli je wiele. I dziś właśnie o tych różnicach.

Umowa kredytu a umowa pożyczki

Umowa kredytu uregulowana jest zapisami Prawa bankowego. Jest więc zarezerwowana wyłącznie dla banków (SKOK-i też mogą udzielać kredytów na podstawie odrębnych przepisów). W przypadku pożyczki ważne są zapisy kodeksu cywilnego. Ta podstawowa różnica między tymi pojęciami. Co za tym idzie, konsekwencje zawarcia umowy kredytu lub pożyczki są różne. Umowa kredytu bankowego musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa pożyczki może być zawarta w dowolnej formie, a więc nawet ustnej. Ważne jednak, że dla umów pożyczek przekraczających kwotę 500 złotych musi zostać zachowana forma pisemna dla celów dowodowych.

Pieniądze nie są własnością

Podpisując umowę kredytu bank przekazuje do czasowej dyspozycji kredytobiorcy środki pieniężne pochodzące od innych klientów, którzy to złożyli je w formie depozytów. Bank ma też prawo kontrolować przez cały czas trwania umowy kredytu, w jaki sposób wykorzystywane są pożyczone środki.

Uwaga! Przedmiotem umowy kredytu mogą być jedynie 
pieniądze wypłacane wyłącznie w formie bezgotówkowej.

Umowa kredytu powinna zawierać następujące elementy: kwotę kredytu, zasady i termin jego spłaty, wysokość oprocentowania i wysokość prowizji. W przypadku kredytu konsumenckiego, jego uwarunkowania określa Ustawa o kredycie konsumenckim.

Czym jest kredyt konsumencki a czym pożyczka? Czytaj na kolejnej stronie »

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »