A A A
drukuj

Kiedy może zostać dokonana blokada na rachunku bankowym?

Data publikacji: 2019.01.14 godz. 12:03
OCENA
5.0/5

Na rachunku bankowym - osobistym czy firmowym zdecydowana większość Polaków trzyma swoje oszczędności i bieżące dochody. Korzystamy z nich przy dokonywaniu zakupów w sklepach i punktach usługowych czy do płatności rachunków. Uwaga jednak na blokady, jakie mogą być założone na konto bankowe klienta. Kto i kiedy może je nakładać?

Fot: Kto może dokonać blokady środków na koncie bankowym?

Blokada środków na rachunku bankowym klienta następuje, gdy istnieją uzasadnione podejrzenia, że środki te pochodzą z działalności przestępczej lub też dana osoba ma długi. 

Podstawa prawna nakładania blokad
Nie tylko organy ścigania w Rzeczpospolitej Polskiej, takie jak policja czy prokuratura, mogą nakładać na rachunki bankowe obywateli blokady środków, uniemożliwiające swobodne dysponowanie nimi. W Polsce zasady nakładania blokad środków na rachunki regulowane są przez kilka aktów prawnych:

 • ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku,
 • Kodeks postępowania cywilnego - ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kiedy i jak nakładane są blokady?
Prawo bankowe określa, w jakich sytuacjach bank może sam wydać decyzję o nałożeniu blokady środków na konto klienta. W art. 106a pkt. 3 Prawa bankowego ustalono, że blokada nakładana jest w przypadku uzasadnionego podejrzenia zgromadzenia na rachunku środków, które w całości lub w części pochodzą lub mają związek z przestępstwem skarbowym lub innym. Blokada nakładana jest do wysokości zgromadzonych na rachunku środków, co do których zachodzi takie podejrzenie.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Natomiast Kodeks postępowania cywilnego określa, że to komornik w celu egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego przesyła do banku zawiadomienie o zajęciu, a bank musi dokonać blokady zajętej kwoty będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami jej przeprowadzenia. Jednocześnie komornik przesłać musi zawiadomienie do dłużnika o fakcie zajęcia jego wierzytelności z rachunku bankowego. Zajęcie realizowane jest z chwilą doręczenia do banku zawiadomienia o zakazie wypłaty z tego rachunku. Obejmuje ono nie tylko pieniądze na koncie i wkład oszczędnościowy z chwili zajęcia, ale i wpłacane na rachunek pieniądze już po zajęciu.
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wskazuje również, że na 24 godziny może zostać nałożona blokada rachunku klienta przy podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ale jednocześnie bank musi powiadomić o tym fakcie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Kto może nałożyć blokadę na środki na rachunku bankowym?
Nie tylko bank nakłada blokady na pieniądze zgromadzone na koncie w banku. Blokada może wynikać z decyzji czy dyspozycji wydanych również przez:

 • szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
 • naczelnika US,
 • ZUS,
 • sądy rejonowe,
 • właściwy organ gminy o statusie miasta,
 • jednostkę terytorialną,
 • prokuraturę,
 • Izbę Celną.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Powód blokady środków
Najczęściej do blokady środków na rachunku bankowym dochodzi wtedy, gdy wobec danej osoby toczy się postępowanie egzekucyjne w związku z długami. Blokada jest skutkiem zabezpieczenia roszczeń wywołanych toczącą się sprawą sądową lub postępowaniem. Może ona też wynikać z uzasadnionego podejrzenia banku, że część lub wszystkie środki na koncie pochodzą z przestępstwa.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
 • VeloKonto w VeloBank »