A A A
drukuj

Kiedy można mieć debet w koncie?

Data publikacji: 2018.11.22 godz. 10:43
OCENA
5.0/5

Do dyspozycji klienta banku czy SKOK-u pozostają środki finansowe znajdujące się na jego koncie oszczędnościowo-rozliczeniowym. Bywa jednak, że nawet po ich spożytkowaniu, może on wypłacić pieniądze z rachunku, dzięki udzielonemu przez instytucję bankową debetowi. Czy jest on równoznaczny z kredytem? Kto i kiedy może go otrzymać?

Fot: Debet w koncie osobistym.

Debet w koncie można uzyskać, jeśli posiada się zdolność kredytową, złoży się stosowny wniosek do swojego banku i jednocześnie bank przychyli się do niego. Z debetu korzysta się dopiero wtedy, gdy klient spożytkuje wszystkie własne środki finansowe znajdujące się na koncie. 

Czym właściwie jest debet?
Pojęcie debetu jest bardzo proste do zdefiniowania. To ustalona z bankiem kwota pieniędzy, którą ten daje do dyspozycji klienta dodatkowo poza tym, co ten sam ma na rachunku. Debet oznacza środki finansowe należące formalnie do banku, z których jednak klient może korzystać po wykorzystaniu wszystkich pieniędzy znajdujących się na jego rachunku. Nie ma znaczenia, na jakie cele środki te zostaną spożytkowane.

Jak można uzyskać debet?
Korzystanie z debetu w koncie lub zapewnienie sobie po prostu takiej możliwości, wymaga od klienta podpisania stosownej umowy z bankiem czy ze spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową, która prowadzi jego rachunek. Po podpisaniu umowy można dowolną ilość razy zaciągać pożyczkę od banku do wysokości ustalonego debetu.
Uzyskanie debetu wymaga złożenia odpowiedniego wniosku w swoim banku, w którym mamy rachunek osobisty. W niektórych bankach bywa, że debet uzyskuje się od razu po założeniu konta, a bank sprawdza jedynie zdolność kredytową klienta na podstawie na przykład przedstawionego wyciągu z poprzedniego banku. Innych dokumentów w zasadzie nie trzeba.

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »
Posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej to konieczność dla uzyskania debetu, ale wysokość owej zdolności wpływa na to, jak wysoki będzie wnioskowany debet. Wybierając konto, dobrze jest zapytać, jak wysokiego debetu może nam udzielić bank, jeśli zależy nam na jego uzyskaniu.

Jak spłaca się debet?
Każdorazowo na spłatę zobowiązania klient ma czas do końca miesiąca lub do dnia, który został ustanowiony w umowie. Jeśli spłaci debet, to automatycznie podlega on odnowie i znów można z niego skorzystać tak, jak z własnych środków finansowych na koncie osobistym.
To zdecydowanie odróżnia debet od kredytów i pożyczek. Każda zmiana na plus na koncie bankowym powoduje uregulowanie części lub całości zobowiązania. Debet odnawia się i wówczas nie trzeba spłacać odsetek od jego kwoty.

Konta oszczędnośœciowe z 18 banków. Porównaj oferty »
Od debetu spłaca się odsetki jedynie od wykorzystanej kwoty i przez okres, w którym debet był wykorzystywany.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »