A A A
drukuj

Kredyt konsumencki – czyli jaki?

Data publikacji: 2019.08.09 godz. 14:44
OCENA
5,0/5

W bankach możemy zaciągnąć kredyt gotówkowy, hipoteczny, samochodowy, konsolidacyjny, skorzystać z karty kredytowej czy limitu kredytowego w koncie. W wielu przypadkach kredyty te będą mieściły się w pojęciu „kredyt konsumencki”, co pozwala na korzystanie przez kredytobiorców z licznych przywilejów zagwarantowanych prawem. Czym zatem właściwie jest kredyt konsumencki?

Fot: Czym jest kredyt konsumencki?

Kredyt konsumencki jest kredytem udzielonym konsumentowi przez instytucję finansową, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, na kwotę maksymalnie 255 550 zł. 

Definicja ustawowa
Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim jest podstawą dla ustalania, czym taki kredyt jest i jaka jest jego charakterystyka. W art. 3 niniejszej ustawy zdefiniowano, że przez umowę o kredyt konsumencki należy rozumieć umowę o kredyt w wysokości nieprzekraczającej kwoty 255 550 zł albo równowartości tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie jego udzielenia konsumentowi.

W szczególności kredytem konsumenckim będą takie umowy jak:

  • umowa pożyczki,
  • umowa kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego,
  • umowa o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeśli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia,
  • umowę o kredyt, w ramach której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia,
  • umowę o kredyt odnawialny.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Co ważne, kredytem konsumenckim nie będzie kredyt, w którym konsument nie ma obowiązku zapłaty oprocentowania oraz innych kosztów związanych z udzieleniem lub spłatą kredytu konsumenckiego. Darmowe pożyczki gotówkowe, które często znajdują się w promocyjnych ofertach firm pożyczkowych, nie będą mieściły się w definicji kredytu konsumenckiego. Musi on być udzielony konsumentowi na cele niezwiązane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Pełną definicję konsumenta zawierają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.

Uprawnienia wynikające z uznania zobowiązania za kredyt konsumencki
Dzięki temu, że zaciągany przez klienta kredyt jest kredytem konsumenckim, kredytobiorca ma wiele uprawnień wynikających z ustawy. Ma między innymi prawo do przedterminowej spłaty kredytu, a kredytodawca nie może w takim wypadku uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta. Jedynie może nałożyć na klienta konieczność zapłaty zastrzeżonej w umowie kredytowej prowizji (rekompensaty za część spłaconych odsetek). Przy wcześniejszej spłacie konsument ma również prawo do zwrotu zapłaconych uprzednio prowizji i opłat proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas korzystania z kredytu.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Dodatkowo konsument może odstąpić od zawartej umowy kredytu konsumenckiego w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji prawnych. Ponosi jedynie koszt odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka gotówkowa w Citi Handlowy »
  • Konto Proste Zasady 18 do 26 lat w Getin Noble Bank »
  • Konto Proste Zasady w Getin Noble Bank »