A A A
drukuj

Kto i kiedy może dokonać zajęcia na rachunku bankowym?

Data publikacji: 2018.04.25 godz. 14:09
OCENA
3.5/5

Zasadniczo dostęp do rachunku bankowego ma tylko jego właściciel lub właściciele, a środki finansowe zgromadzone na koncie należą do nich. Jednak w uzasadnionych przypadkach, uregulowanych przepisami prawa, może dojść do nałożenia blokady na rachunek i zajęcia pieniędzy znajdujących się na nim. Kiedy może się to stać?

Fot: Zajęcie konta bankowego.

Zajęcia rachunku bankowego klienta dokonuje bank, na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji. 

Zajęcie rachunku bankowego
Procedura zajęcia rachunku bankowego uruchamiana jest w momencie, gdy bank prowadzący konto klienta otrzymuje tytuł wykonawczy. Ma on obowiązek zablokowania konta danego klienta w imieniu wierzyciela, dla zaspokojenia jego wierzytelności. Powiadomienie o zajęciu dotyczy środków znajdujących się w danym momencie na rachunku, jak i środków, które dopiero na niego wpłyną.
Klient nie może w okresie blokady dokonywać wypłat z zajętej kwoty bez zgody organu egzekucyjnego. Blokada dotyczy wyłącznie określonej w tytule wykonawczym kwoty.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Jeśli zajęcie wystawione jest na osobę fizyczną, to podlegają mu zarówno rachunki tej osoby, jak i rachunki prowadzone dla działalności gospodarczej. Inaczej jest przy zajęciu wystawionym na podmiot prawny, kiedy podlegają mu wyłącznie rachunki tego podmiotu.
W przypadku, gdy rachunek bankowy jest prowadzony dla kilku osób fizycznych, a tytuł egzekucyjny dotyczy tylko jednej z nich, środki pieniężne zgromadzone na nim również podlegają zajęciu. Wówczas właściciele zablokowanego rachunku mogą swobodnie dysponować środkami wyłącznie w ramach kwoty wolnej, bądź środkami, które będą przewyższać kwotę zajęcia.

Kto ma prawo do zajęcia?
Banki mają prawo do zajmowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych klienta, ale wyłącznie wtedy, gdy działają na zlecenie uprawnionego organu egzekucyjnego. Zgodnie z art. 80 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz art. 889 i 890 kodeksu postępowania cywilnego, obsługa konta bankowego może zająć wierzytelności z rachunku bankowego klienta banku, który jest dłużnikiem, wskazanym przez organ egzekucyjny w zawiadomieniu o zajęciu rachunku bankowego.
Innymi słowy, bank fizycznie blokuje środki na rachunku klienta, aby uniemożliwić właścicielowi swobodę dysponowania nimi. Zajęciu egzekucyjnemu podlegają wszystkie rachunki depozytowe klienta i wierzytelności z rachunków dłużnika zarówno dla osób fizycznych, jak i klientów instytucjonalnych.
Zawężenie egzekucji do wskazanych kont jest możliwe wyłącznie na wyraźną decyzję komornika sądowego, ale takie sytuacje mają miejsce rzadko.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Przyczyny zajęcia rachunku bankowego
Powodem blokowania środków na koncie klienta mogą być:

  • istniejące zaległości finansowe wobec organów państwowych,
  • egzekucja komornicza,
  • niespłacany kredyt hipoteczny,
  • mandaty i kary,
  • środki pochodzące z przestępstwa lub mające z nim związek.

Bank może samodzielnie zdecydować o blokadzie rachunku klienta na 24 godziny, gdy podejrzewa, że środki na nim zgromadzone pochodzą z działalności przestępczej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Konto osobiste w Volkswagen Bank GMBH Oddział w Polsce »