A A A
drukuj

Kto może zmienić wpis w BIK-u?

Data publikacji: 2015.05.12 godz. 16:00

Opracowanie własne
OCENA
4.8/5

Nieaktualne lub błędne wpisy w BIK-u można skorygować. Przedtem trzeba jednak złożyć wniosek do banku, który przekazał niewłaściwe informacje.

Fot: jak zmienić wpis w BIK?

System wymiany informacji o kredytobiorcach opiera si na rzetelności wszystkich współpracujących instytucji (banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych i firm pożyczkowych). Jeśli jakaś z tych instytucji nie zaktualizuje danych (np. o spłacie kredytu), to konieczna jest interwencja klienta.


Aktualizacją i korektą danych musi zająć się kredytodawca

Reguły współpracy z Biurem Informacji Kredytowej jednoznacznie wskazują, że to kredytodawca jest odpowiedzialny za aktualizację i przekazywanie poprawnych danych. Taki obowiązek ciąży na wszystkich instytucjach, które zawarły odpowiednią umowę z BIK-iem. Do tej grupy prócz banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych (SKOK-ów) zalicza się coraz więcej firm pożyczkowych. Pożyczkodawcy, którzy nawiązali bezpośrednią współpracę z BIK-iem również wysyłają informacje o zaciągniętym zobowiązaniu i jego spłacie.

Sprawdź, czy jesteś nadmiernie zadłużony

Szczegółowe zasady wymiany informacji pomiędzy BIK-iem oraz instytucjami finansowymi nie są jawne. Wiadomo jednak, że współpracownicy Biura Informacji Kredytowej przynajmniej raz na miesiąc powinni aktualizować dane o kredytach klientów. Taka aktualizacja najczęściej jest wykonywana do 20 – 25 dnia miesiąca. Banki zwykle biorą pod uwagę stan zobowiązań na dzień kończący poprzedni miesiąc. Dlatego osoba, która spłaciła swój kredyt np. 2 czerwca, przez dwa miesiące może poczekać na aktualizację danych. W tym kontekście warto pamiętać, że BIK potrzebuje kilku dni na wprowadzenie wszystkich zmian do swojego systemu.

Jeżeli aktualizacja danych w Biurze Informacji Kredytowej trwa dłużej niż 7 - 8 tygodni lub wpisy widoczne w raporcie z BIK-u są błędne, to posiadacz kredytu powinien bliżej zainteresować się sprawą. Istnieje bowiem ryzyko, że bank, SKOK lub pożyczkodawca nie przesłał poprawnych informacji do BIK-u. W takiej sytuacji trzeba udać się do placówki banku/SKOK-u/firmy pożyczkowej lub wykonać telefon na infolinię. Najprawdopodobniej konieczne będzie również przesłanie pisemnego wniosku o aktualizację danych w BIK. Ten dokument prócz danych klienta powinien zawierać informacje dotyczące kredytu (m.in. numer umowy i okres, którego dotyczy opóźnienie w przekazywaniu danych).

Poprawić wpis czy usunąć? Dowiedz się więcej »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus