A A A
drukuj

Kto spłaca długi po śmierci kredytobiorcy?

Data publikacji: 2018.08.28 godz. 10:14
OCENA
4.7/5

Śmierć kredytobiorcy nie jest jednoznaczna z zakończeniem spłaty kredytu. Długi po zmarłym dziedziczą najbliżsi, w ramach spadku, o ile go przyjmą. Kiedy spłata kredytu przez spadkobierców kredytobiorcy będzie konieczna?

Fot: Co z długami po śmierci kredytobiorcy?

Po śmierci kredytobiorcy za długi wynikające z zaciągniętego kredytu odpowiadają spadkobiercy, o ile nie odrzucą w całości spadku.

W spadku również długi
Spadek zwykle utożsamiany jest przez nas z majątkiem, który dana osoba zostawiła najbliższym po swojej śmierci. Jednak zdarza się, że w spadku zamiast pięknego domu z ogrodem i milionów na kontach bankowych, znajdują się długi. Mogą one wynikać na przykład z tytułu zaciągniętego i niespłaconego kredytu bankowego.
Zgodnie z ogólną zasadą, jaka została wyrażona w art. 922 Księgi Czwartej Kodeksu Cywilnego, z chwilą śmierci zmarłego przechodzą na jego spadkobierców wszystkie prawa i obowiązki majątkowe spadkodawcy. W kolejnym ustępie tego samego przepisu wskazano wyjątek od reguły - prawa i obowiązki związane ściśle z osobą zmarłego, nie przechodzą na spadkobierców. Są również prawa i obowiązki, które zawsze przechodzą na inne osoby po zmarłym, niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Spadkobiercy zobowiązani do spłaty kredytu zmarłego
Spłata udzielonego kredytu, który zaciągnęła uprzednio osoba zmarła, ma charakter obowiązku majątkowego, dlatego musi on zostać podjęty przez spadkobierców.
Obowiązek spłaty dotyczy zarówno miesięcznych rat wymagalnych przed śmiercią kredytobiorcy jak i po jego śmierci, ale też spłaty całej kwoty kredytu. Nie ulega przy tym zmianie harmonogram spłaty i wysokość rat kapitałowo-odsetkowych, czy warunki wypowiedzenia umowy. W miejsce dotychczasowego kredytobiorcy wchodzą jego spadkobiercy.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Jak nie odziedziczyć długów?
Nie zawsze spadkobiercy muszą odpowiadać do pełnej wysokości za odziedziczone zobowiązania. Zakres odpowiedzialności za długi spadkowe jest ustawowo ograniczony, ale zależny od decyzji spadkobierców. Do chwili podziału spadku za długi spadkowe, w skład których wchodzi również spłata kredytu, solidarnie odpowiadają wszyscy spadkobiercy. Jednak zgodnie z art. 1030 Kodeksu Cywilnego do chwili przyjęcia spadku, spłata rat odbywa się wyłącznie z masy spadkowej. Jeśli spadkobiercy przyjmą spadek w całości, to będą ponosić odpowiedzialność za długi spadkodawcy całym swoim majątkiem. Po podziale spadku każdy ze spadkobierców musi odpowiadać za spłatę długów stosownie do udziału otrzymanego w masie spadkowej.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Spadkobierca nie musi przyjmować spadku - może go odrzucić w całości, dzięki czemu nie będzie musiał spłacać kredytu osoby zmarłej. W takim wypadku dana osoba w ogóle nie wstępuje w prawa i obowiązki spadkodawcy. Można też przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a wtedy za długi spadkowe spadkodawcy odpowiada się do wysokości odziedziczonego majątku.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »