A A A
drukuj

Kto spłaca kredyt po rozwodzie małżonków?

Data publikacji: 2018.08.08 godz. 11:55
OCENA
5.0/5

Rozwód oznacza zakończenie trwania małżeństwa i ogłaszany jest przez sąd po rozpoznaniu sprawy i wysłuchaniu stron oraz świadków. Wraz z prawomocnym orzeczeniem przez sąd rozwodu następuje ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej. Co dzieje się z zadłużeniem wspólnym małżonków po rozwodzie? Kto ma spłacać m.in. zaciągnięte razem kredyty?

Fot: Kredyt hipoteczny po rozwodzie.

Po rozwodzie zaciągnięte w czasie trwania małżeństwa i wspólności majątkowej zobowiązania nadal obciążają w tej samej proporcji rozwiedzionych małżonków. Dla banku oboje pozostają więc dłużnikami. 

Podział majątku małżonków
Najczęściej w trakcie rozprawy rozwodowej nie są dokonywane ustalenia dotyczące podziału wspólnego majątku małżonków. W tym celu wnoszona jest odrębna sprawa sądowa. Należy zdawać sobie jednak sprawę z faktu, że kredyt i pożyczki oraz wszelkie długi, jakie obciążały małżonków, nie wchodzą w skład ich majątku. Dlatego sąd nie dzieli na rozwodników ich długów.
W nielicznych przypadkach sędzia może wskazać, kto będzie zobowiązany do spłaty zadłużenia, podobnie jak notariuszy przy podziale majątku wpisać może w akcie notarialnym, że jeden z małżonków staje się wyłącznie odpowiedzialny za spłatę kredytu.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Rozwodnicy dla banku jak małżeństwo
Jeśli w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej mąż i żona zaciągnęli kredyt to na umowie kredytowej oboje widnieją jako kredytobiorcy. Rozwód nic nie zmienia, ponieważ bank nie zwalnia z odpowiedzialności za żadne zobowiązania w takim przypadku.
Przy regularnej spłacie kredytu przez jednego z rozwiedzionych małżonków bank nie wniesie żadnego sprzeciwu. Jednak w sytuacji, gdy zobowiązany do spłaty rozwodnik zacznie uchylać się od spłaty, bank ma pełną możliwość do dochodzenia swoich wierzytelności od drugiego, byłego już małżonka.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Aneks do umowy
Sposobem na uregulowanie spłaty kredytu po rozwodzie małżonków będzie podpisanie w banku aneksu do umowy, ale to kredytodawca musi wyrazić na takie rozwiązanie swoją zgodę. Zbada wówczas zdolność kredytową tego z rozwiedzionych małżonków, który ma spłacać kredyt. Jeśli będzie odpowiednio wysoka, może zgodzić się na aneks. Czasem potrzebne będzie jednak dodatkowe zabezpieczenie spłaty zobowiązania kredytowego, ustanowione np. jako zastaw rejestrowy na samochodzie itp.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »