A A A
drukuj

Leasing lepszy od kredytu?

Data publikacji: 2012.01.23 godz. 09:34

Opracowanie własne
OCENA
3,0/5

Leasing konsumencki jest produktem finansowym skierowanym do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Tak więc, analogicznie do leasingu dla przedsiębiorców, polega na nabyciu przez firmę leasingującą produktu (przedmiotu leasingu) i oddaniu jej na użytek osobie fizycznej (leasingobiorcy) na określony czas.

Leasing konsumencki jest na pewno dobrym rozwiązaniem dla osób, które obawiają się, że ich zdolność kredytowa nie pozwoli na uzyskanie kredytu w wystarczającej wysokości. Firmy leasingowe stosują bowiem znacznie mniej rygorystyczne zasady oceny zdolności kredytowej, ponieważ przedmiot umowy pozostaje ich własnością przez cały okres trwania umowy. Branża leasingowa nie jest objęta wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi procedur oceny zdolności kredytowej konsumentów oraz zasad składania zabezpieczeń kredytowych. Choć pamiętać należy, iż w przypadku leasingu, podobnie jak w przypadku kredytu, zawierając umowę, należy brać oczywiście pod uwagę możliwości spłaty przyszłych zobowiązań.

Leasingobiorca zobowiązuje się do spłaty w określonych ratach leasingodawcy wynagrodzenia za używanie przedmiotu leasingu. Wynagrodzenie to powinno być równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Leasing konsumencki może dotyczyć zarówno nieruchomości jak i rzeczy ruchomych. Firmy leasingowe wymagają także od konsumentów opłaty wstępnej bądź pierwszej raty.

Z chwilą wygaśnięcia umowy leasingu, w zależności od tego, co postanowiły wcześniej strony, przedmiot leasingu może przejść za zapłatą określonej ceny na korzystającego, lub też pozostać przy finansującym. Ponadto, leasingobiorca ma prawo do wykupu po okresie leasingu (opcja wykupu).

Reasumując, leasing stanowi atrakcyjną alternatywę dla kredytu bankowego, w szczególności dla potencjalnych klientów o niższej zdolności kredytowej. Zaletą leasingu jest przede wszystkim możliwość używania rzeczy bez konieczności jej zakupu, niemniej jednak należy pamiętać, że raty leasingu - podobnie jak kredyt - powinny być regularnie spłacane, w przeciwnym razie leasingodawca ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

(Źródło: Money.pl)

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »