A A A
drukuj

Lokata strukturyzowana – jakie ryzyka się z nią wiążą?

Data publikacji: 2018.07.24 godz. 16:06
OCENA
4.2/5

Lokaty bankowe to najbezpieczniejsze produkty finansowe pozwalające oszczędzać na z góry określony procent. Istnieje kilka rodzajów lokat, różniących się pomiędzy sobą konstrukcją czy czasem trwania inwestycji. Czym zatem są lokaty strukturyzowane?

Fot: Ryzyko w lokatach strukturyzowanych.

Lokata strukturyzowana to połączenie bezpiecznej lokaty terminowej i inwestycji m.in. w akcje, opcje, indeksy giełdowe czy surowce. 

Ponadprzeciętne zyski z lokaty
O ile lokaty terminowe, tradycyjne pozwalają zarobić maksymalnie 4 proc. w skali roku (dane za lipiec 2018 rok), o tyle oferta lokat strukturyzowanych na pierwszy rzut oka wydaje się bardziej atrakcyjna. Trzeba jednak wiedzieć, jaką konstrukcją charakteryzują się takie depozyty.
Produkty strukturyzowane, potocznie określane jako struktury to inwestycja przeznaczona dla klientów dysponujących wyższymi kwotami. Składa się ona z dwóch części:

 • oszczędnościowej - tożsamej do lokat tradycyjnych - pieniądze z tej części lokaty są w pełni bezpieczne i najczęściej składa się je na lokacie terminowej, lokuje w obligacje skarbu państwa lub obligacje korporacyjne,
 • inwestycyjnej - obarczonej ryzykiem, ale mogącej potencjalnie przynieść wyższy zysk inwestorowi, polegającej na zainwestowaniu pieniędzy w surowce, opcje, akcje czy indeksy giełdowe.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Cechą wspólną dla lokat strukturyzowanych jest fakt, że większość kapitału lokowana jest w części oszczędnościowej, która zabezpiecza całą lokatę. Im większa część inwestycyjna w ofercie struktury, tym ryzyko wzrasta, ale można na takim produkcie zarobić więcej.
Część oszczędnościowa w lokacie strukturyzowanej jest ochroną kapitału i na koniec okresu trwania inwestycji klient ma zapewniony zwrot co najmniej 100 proc. tego co wniósł, choć nie jest to regułą. Zwrot gwarantowany może wynieść też 80 czy 90 proc. wniesionego kapitału.

Ryzyka związane z lokatą strukturyzowaną
Należy podkreślić, że lokaty strukturyzowane wiążą się z pewnym poziomem ryzyka, co odróżnia je od lokat tradycyjnych, gdzie cały kapitał ulokowany w takim produkcie jest gwarantowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Produkty strukturyzowane obarczone są ryzykiem:

 • Kredytowym - oparcie części oszczędnościowej lokaty o obligacje korporacyjne powoduje, że klient musi liczyć się z prawdopodobieństwem braku wykupu obligacji przez emitenta, co niesie za sobą ryzyko utraty pieniędzy.
 • Utraty kapitału - część inwestycyjna może wygenerować dla klienta potencjalnie duże zyski, ale i może wygenerować stratę.
 • Płynności - kiedy klient inwestuje w lokatę strukturyzowaną, nie będzie mógł się jej pozbyć w dowolnym terminie, co mogłoby narazić go na wysokie koszty.
 • Złożoności produktu - klient zwyczajnie może nie rozumieć, w co inwestuje, ponieważ karta produktu struktury będzie bardzo skomplikowana.
 • Kursu walutowego - dotyczy inwestycji na rynkach innych niż polskie.
 • Prawne - związane z przepisami prawa.
 • Podatkowe - związane z możliwymi zmianami w prawie podatkowym, zmniejszające atrakcyjność lokaty strukturyzowanej.
 • Stopy procentowej - jeśli stopy procentowe RPP wzrosną, wzrośnie też atrakcyjność lokat tradycyjnych, a długoterminowe produkty strukturyzowane nie będą uwzględniać takich korzystnych zmian dla klienta.

Konta oszczędnośœciowe z 18 banków. Porównaj oferty »

Banki oferują lokaty strukturyzowane w różnych formułach. Warto inwestować w te, które zapewniają 100-procentową gwarancję zwrotu kapitału. Nie oznacza to jednak, że na takiej strukturze zarobimy więcej niż na tradycyjnych lokatach, ponieważ zysk zależy od wielu zmiennych i tego, na czym została oparta część inwestycyjna lokaty strukturyzowanej.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
 • VeloKonto w VeloBank »