A A A
drukuj

Nowe limity potrąceń komorniczych

Data publikacji: 2017.12.27 godz. 12:14
OCENA
3.8/5

W lipcu 2017 roku zmieniły się limity potrąceń komorniczych. Jednocześnie od 1 stycznia 2018 roku w związku z podwyższeniem kwoty wynagrodzenia minimalnego w Polsce z 2000 zł do 2100 zł, znów ulegną one zmianie.

Fot: Nowe limity zajęć komorniczych.

Komornik nie może zająć wszystkich środków finansowych będących w dyspozycji dłużnika. Musi on pozostawić mu środki na utrzymanie w kwocie odpowiadającej wysokości minimalnej płacy - w 2018 roku będzie to 2100 zł brutto. 

Górny limit zajęcia komorniczego
Przy egzekucji komorniczej komornik ma prawo na podstawie odpowiednich aktów prawnych zająć dłużnikowi środki pochodzące z tytułu wynagrodzenia czy uzyskiwanych świadczeń rentowo-emerytalnych. Obowiązują go jednak przy tym pewne limity zajęcia komorniczego.
Zgodnie z Kodeksem pracy komornik może zająć w przypadku osób zatrudnionych w pełnym wymiarze (na pełny etat) kwotę do 50 proc. wynagrodzenia, a jeśli są ściągane zobowiązania alimentacyjne - 60 proc. wynagrodzenia.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Kwota wolna od zajęć komorniczych
W przepisach ustanowiona jest kwota wolna od zajęcia komorniczego, równa wysokości minimalnej płacy. W 2017 roku wynosiła ona 2000 zł brutto, a w 2018 roku wyniesie 2100 zł brutto. Jeśli pracownik był zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to kwota wolna od zajęcia komorniczego ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu. Powinna ona odpowiadać części etatu, na który zaangażowany do pracy jest pracownik.
Natomiast kwota wolna od potrąceń w ogóle nie obowiązuje, jeśli dana osoba wykonuje pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną, m.in. popularną umowę zlecenie. Wówczas komornik ma pełne prawo do zajęcia całkowitej kwoty wynagrodzenia wynikającego z takiej umowy.
Wyjątkiem od reguły jest sytuacja, gdy środki pozyskiwane z umów cywilnoprawnych są jedynym i stałym źródłem dochodu dłużnika.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Gdy egzekucja prowadzona jest u rencistów lub emerytów, do ustalenia górnego limitu kwoty zajęcia bierze się pod uwagę przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W ich przypadku, od 1 lipca 2017 roku wolna od zajęcia komorniczego jest kwota do 75 proc. minimalnej renty i emerytury. Do końca 2017 roku będzie to 750 zł z emerytury oraz 562,60 zł z renty. W 2018 roku minimalna emerytura ma wzrosnąć o 24 zł, dlatego tylko nieznacznie zmieni się limit potrąceń ze świadczeń tego rodzaju.
Przy potrącaniu przez komornika z renty i emerytury wypłacanej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS, komornik może zająć tylko do 25 proc. świadczenia. 

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »