A A A
drukuj

Nowy podatek od zysków hipotecznych od 2019 roku

Data publikacji: 2018.10.18 godz. 13:25
OCENA
0/5

Polscy przedsiębiorcy muszą naszykować się na pojawienie się zupełnie nowego podatku. Będzie to podatek od zysków hipotecznych, nazywany również daniną exit tax. W jakiej stawce będzie pobierany i co będzie podstawą opodatkowania?

Fot: Rząd wprowadzi nowy podatek w 2019 roku.

Problemem w przypadku podatku od zysków hipotecznych jest przede wszystkim to, że państwo będzie dokonywać poboru podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych już w momencie przeniesienia przez przedsiębiorstwo aktywów za granicę, a nie ma przy tym znaczenia, kiedy i czy w ogóle firma ta zrealizuje zyski od przeniesionych aktywów. 

Podstawa prawna wprowadzenia nowego podatku
Podatek od zysków hipotecznych związany jest ze wdrożeniem dyrektywy Rady UE 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 roku, nazywanej dyrektywą ATAD. Jej celem było przeciwdziałanie praktykom unikania przez przedsiębiorców i nie tylko, opodatkowania. Jej przepisy miały wpływ na funkcjonowanie całego rynku wewnętrznego w zakresie opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Wdrożenie dyrektywy znalazło się wśród priorytetowych zadań Ministra Rozwoju i Finansów na 2018 rok. Ministerstwo chciało w ten sposób dążyć do zatrzymania kapitału w kraju, aby czerpać z niego również zyski w postaci podatków. Miało to sprawić, że nawet wyprowadzanie i lokowanie kapitału pod inną jurysdykcją czy całkowita zmiana rezydencji podatkowej przez dany podmiot, przestały być dla niego opłacalne.

Podatek od zysków hipotecznych
Exit tax, czyli podatek od zysków kapitałowych będą płacić ci przedsiębiorcy, którzy przenoszą swoje aktywa, siedzibę lub stały zakład za granicę, aby tam realizować zyski kapitałowe i opodatkowywać je według niższych stawek podatku. Podatnicy od 1 stycznia 2019 roku w takiej sytuacji zapłacą podatek w Polsce i nie będą mogli tego uniknąć.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy ATAD, opodatkowaniu nowym podatkiem będą podlegać wartości rynkowe aktywów przenoszonych przez przedsiębiorców:

  • ze swojej siedziby głównej do stałego zakładu w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim,
  • ze swojego stałego zakładu w państwie członkowskim do swojej siedziby głównej lub innego stałego zakładu w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim,
  • którzy przeniosą swoją rezydencję podatkową do innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, z wykluczeniem aktywów, które pozostają faktycznie powiązane ze stałym zakładem w pierwszym państwie członkowskim,
  • którzy przenoszą działalność gospodarczą prowadzoną przez swój stały zakład z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego lub do państwa trzeciego.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Nowy podatek będzie dodatkowym kosztem dla przedsiębiorców, którzy zechcą przenieść m.in. siedzibę zarządu swojej firmy do innego kraju. Będą mogli jedynie uzyskać minimum 5-letnie odroczenie płatności podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych na raty, o ile miejscem docelowym przeniesienia przez przedsiębiorcę jego firmowych aktywów będzie państwo - sygnatariusz Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »