A A A
drukuj

Kiedy możesz zerwać umowę z bankiem bez konsekwencji?

Data publikacji: 2013.06.04 godz. 09:01

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
3,7/5

Rodzime prawo przyznaje szczególne przywileje konsumentom, czyli osobom, które nabywają dobro lub usługę w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wspomniana tendencja jest widoczna również w przypadku przepisów dotyczących kredytów oraz pożyczek.

"summary">Najnowszy ranking kredytów
zawsze pod ręką. Sprawdź

Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zawartej z kredytodawcą lub instytucją pożyczkową to jeden z przejawów ochrony konsumenta. Dzięki swoim szczególnym uprawnieniom może on sprawnie zrezygnować z kredytu lub pożyczki. Warto jednak pamiętać, że odstąpienie od umowy jest dopuszczalne tylko przed upływem określonego terminu. Dodatkowym ograniczeniem jest konieczność pokrycia części kosztów odsetkowych …

Czternastodniowy termin odstąpienia to absolutne minimum

Zasady ochrony konsumenta korzystającego z kredytów i pożyczek zostały zmienione w maju 2011 roku. W ramach znowelizowanej ustawy o kredycie konsumenckim wprowadzono kilka regulacji, które skuteczniej chronią interesy przeciętnego klienta instytucji finansowych. Z ustawowej ochrony mogą korzystać konsumenci zaciągający kredyty lub pożyczki o wartości nieprzekraczającej 255 550 złotych. Wspomniany limit kwotowy nie ma zastosowania dla kredytów hipotecznych. W odniesieniu do takich produktów bankowych obowiązują tylko wybrane przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Regulują one kwestie związane z zawartością umowy oraz obowiązkami informacyjnymi kredytodawcy.

Jedna z najbardziej istotnych zmian ustawy o kredycie konsumenckim dotyczy terminu wypowiedzenia. W ramach nowelizacji został on wydłużony z 10 dni do 14 dni od daty zawarcia umowy. Dwutygodniowy termin wypowiedzenia stanowi absolutne minimum. Bank lub firma pożyczkowa w tym względzie może zaproponować tylko bardziej korzystne zapisy umowne.

Realizacja prawa do odstąpienia od umowy jest ułatwiona dzięki gotowemu wzorcowi oświadczenia klienta. Podmiot udzielający kredytu lub pożyczki powinien przekazać wspomniany dokument bezpośrednio po zawarciu umowy. Osoba, która zamierza się z niej wycofać musi dostarczyć podpisane i wypełnione oświadczenie przed upływem uzgodnionego terminu (minimum 14 dni). Odpowiednie dane kontaktowe kredytodawcy lub pożyczkodawcy widnieją na otrzymanym wzorcu. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy można przesłać za pośrednictwem firmy oferującej usługi pocztowe. W takim przypadku nadanie dokumentów przed upływem ustalonego terminu uprawnia konsumenta do odstąpienia od zawartej umowy.

Klient nie może korzystać z darmowego kapitału …

Według obowiązującej ustawy o kredycie konsumenckim bank lub firma pożyczkowa nie powinna obciążać klienta kosztami odstąpienia od umowy.

Wyjątek od powyższej zasady dotyczy:

  • sumy należnych odsetek
  • rekompensaty bezzwrotnych opłat administracyjnych i notarialnych, które poniosła instytucja finansowa

Dzięki wspomnianemu ograniczeniu konsumenci nie mogą wykorzystywać możliwości odstąpienia od umowy do bezpłatnego finansowania krótkoterminowych potrzeb finansowych.

Osoba rezygnująca z usług banku lub pozabankowego pożyczkodawcy przed upływem 30 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy powinna zwrócić pożyczoną sumę wraz z odsetkami. Koszty odsetkowe są naliczane przy zastosowaniu oprocentowania, które przewidziano w podpisanej umowie. Do ustalenia ich wartości przyjmuje się liczbę dni, która upłynęła od daty wypłacenia kapitału do dnia jego zwrotu. Takie rozwiązanie zniechęca klientów do przetrzymywania niepotrzebnych środków.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w Getin Noble Bank »
  • Pożyczka przekorzystna w PEKAO S.A »