A A A
drukuj

Opłata przygotowawcza – czym jest i kto ją ponosi?

Data publikacji: 2019.03.20 godz. 14:12
OCENA
5.0/5

Odsetki kredytowe są często największym kosztem kredytowania w banku czy w firmie pozabankowej. Nie są jednak jedyną opłatą, jaką ponosi kredytobiorca lub pożyczkobiorca w takim przypadku. Obciążać go może także opłata przygotowawcza. Sprawdźmy, czym ona jest i dlaczego trzeba ją uiszczać?

Fot: Opłata przygotowawcza w kredytach - kto za to płaci i jak?

Opłata przygotowawcza to kwotowa wartość kosztu ponoszonego przez kredytobiorcę lub pożyczkobiorcę z tytułu dokonania przez bank lub firmę pożyczkową działań mających na celu podpisanie stosownej umowy. 

Opłata za przygotowanie dokumentów
Opłata przygotowawcza jest kosztem obciążającym kredytobiorcę lub pożyczkobiorcę w związku z przygotowaniem przez daną instytucję kredytującą umowy kredytowej lub pożyczkowej. Celem pobierania opłaty tego rodzaju jest zrekompensowanie bankowi czy pożyczkodawcy kosztów, jakie zmuszony był ponieść dla oceny wiarygodności kredytowej klienta oraz na wygenerowanie odpowiednich dokumentów niezbędnych do podpisania umowy kredytowej lub pożyczkowej.
Należy uznać, że opłata przygotowawcza ma rekompensować koszty poniesione w związku z:

  • sprawdzaniem historii kredytowania klienta w Biurze Informacji Kredytowej,
  • sprawdzaniem wpisów dotyczących klienta (lub ich braku) w dostępnych bazach Biur Informacji Gospodarczej,
  • wyliczeniem zdolności kredytowej klienta przed wydaniem decyzji kredytowej.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Czy opłata przygotowawcza to prowizja?
W ofertach kredytów i pożyczek bardzo często występuje prowizja, która pobierana jest za przystąpienie do zobowiązania. Mogłoby się wydawać, że jest to tylko inne określenie dla opłaty przygotowawczej, ale wcale tak nie jest.
Prowizja w odróżnieniu od opłaty przygotowawczej określana jest jako procent pożyczanego kapitału kredytu lub pożyczki. Opłata zaś ma zawsze wartość kwotową i nie zmienia się w zależności od kwoty udzielonego zobowiązania finansowego. Prowizja ponadto może być pobierana jednorazowo i warunkować wypłatę kredytu lub pożyczki, albo można ją skredytować i rozłożyć na raty miesięczne.
Opłata przygotowawcza nie podlega zwrotowi dla klienta, nawet jeśli na krótko po podpisaniu umowy kredytowej czy pożyczkowej zdecyduje się ją rozwiązać. Za to prowizja w takim przypadku zostanie przynajmniej w części zwrócona.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Kto płaci opłatę przygotowawczą?
Naturalnie opłata przygotowawcza jest kosztem ponoszonym przez kredytobiorcę lub pożyczkobiorcę przy okazji zaciągania odpowiednio kredytu lub pożyczki. Nie ma możliwości, aby uniknąć takiej opłaty, jeśli bank lub firma pożyczkowa jej wymagają.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »