A A A
drukuj

Pamiętasz o zmianach w programie 500 Plus?

Data publikacji: 2017.10.03 godz. 14:20
OCENA
4.8/5

Od 1 października 2016 roku funkcjonuje w Polsce sztandarowy program Prawa i Sprawiedliwości Rodzina 500 plus. Od 1 sierpnia 2017 roku nastąpiły pewne zmiany w zasadach obowiązywania tego programu. Sprawdźcie Państwo, na czym one polegają.

Fot: 1 sierpnia 2017 r. zmieniono zasady programu 500 Plus

Od 1 sierpnia 2017 roku w programie 500 plus wprowadzono zmiany mające na celu przeciwdziałanie wyłudzeniom świadczenia, przy braku przesłanek do jego otrzymania. 

Nowe zasady
Z dniem 1 sierpnia 2017 roku weszły w życie zapowiadane zmiany dotyczące funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus”. Ich celem, zgodnie z argumentacją minister Elżbiety Rafalskiej, jest eliminacja procederu wyłudzania świadczenia.
Niezmiennie obowiązuje w Polsce świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów przez rodziców dziecka. Natomiast w przypadku świadczenia na pierwsze dziecko do wniosku o 500 plus należy dołączyć szereg dokumentów.
Pieniądze z programu 500 plus na pierwsze dziecko należą się tym rodzinom, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 800 zł lub 1200 zł, jeśli w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. Pod uwagę przy wyliczaniu kryterium dochodowego bierze się następujące dochody:

  • małżonków lub opiekuna faktycznego dziecka,
  • zamieszkujących i pozostających na utrzymaniu wnioskodawców dzieci w wieku do 25. roku życia,
  • dzieci, które ukończyły 25. rok życia, pod warunkiem, że mają orzeczenie o znacznej niepełnosprawności i w związku z tym przysługuje im świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Wnioskując o świadczenie 500 plus na pierwsze lub jedyne dziecko należy dołączyć do wniosku (w zależności od indywidualnych okoliczności dotyczących wnioskodawcy):

  • oświadczenia o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dotyczące członków rodziny, którzy osiągają takie dochody,
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego z danymi, dotyczące opodatkowania działalności podlegającej opodatkowaniu ryczałtem lub kartą podatkową, prowadzonych przez członków rodziny, osiągających takie dochody,
  • oświadczenia wnioskodawcy o przeciętnej wielkości gospodarstwa rolnego, o ile je posiada,
  • inne dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmiany sytuacji dochodowej, jak np. utrata pracy czy rozwiązanie umowy o dzieło.

Gmina ponadto może zażądać od wnioskodawcy udokumentowania istotnych przyczyn, uzasadniających przyznanie świadczenia. Wystarczającym dokumentem jest złożenie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Kontynuacja świadczenia
Aby nie nastąpiła przerwa w wypłacie świadczenia 500 plus, beneficjenci powinni złożyć wniosek na nowy rok w sierpniu 2017 roku. Urzędy mają 3 miesiące na jego rozpatrzenie, dlatego wypłaty ruszą ponownie od października. Dla uzyskania świadczenia konieczne jest złożenie nowego wniosku, według wzoru dostępnego na stronach rządowych, m.in. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnego z ustawą z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Można go złożyć osobiście w oddziałach MOPS i GOPS, jak i przez internet, np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »