A A A
drukuj

Pieniądze z gwarancją - czy lokaty bankowe są gwarantowane?

Data publikacji: 2016.01.20 godz. 13:47
OCENA
5.0/5

Lokaty bankowe są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości równowartości 100 000 euro. Niemniej, gwarancja obejmuje tylko klasyczne lokaty, a nie np. "lokaty" z funduszem inwestycyjnym.

Fot: Pieniądze z gwarancją - czy lokaty bankowe są gwarantowane?

Konstrukcja lokaty
Lokata jest metodą oszczędzania w banku i ma formę dwustronnej umowy, jaką klient zawiera z bankiem lub spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową. Na mocy zawartej umowy klient oddaje do dyspozycji instytucji finansowej ustaloną kwotę pieniędzy na ustalony okres czasu, a w zamian instytucja finansowa zobowiązuje się do wypłacenia klientowi zysku w postaci odsetek o ustalonej stopie procentowej, kapitalizowanych według określonego harmonogramu.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »
Tradycyjne lokaty bankowe są lokatami terminowymi, zawieranymi na krótki lub długi okres czasu. Najbardziej popularne są lokaty krótkoterminowe, trwające od nawet jednego dnia do 12 miesięcy. Wyróżnić można ponadto:

  • lokaty progresywne, w których oprocentowanie rośnie wraz z wydłużaniem okresu trwania lokaty;
  • lokata dynamiczna, pozwalająca na dowolne powiększanie kapitału klienta w czasie trwania depozytu;
  • lokata rentierska, czyli najczęściej lokata długoterminowa, w której odsetki wypłacane są na początku okresu trwania lokaty, przy zawieraniu umowy. Najczęściej banki umożliwiają założenie lokaty rentierskiej wyłącznie dla klientów dysponujących wysoką pulą środków finansowych;
  • lokata nocna - nazywana również lokatą overnight, gdzie środki finansowe po przekroczeniu zdefiniowanej z góry wartości, podlegają oprocentowaniu w trakcie trwania nocy, a w dzień są dostępne całkowicie dla klienta;
  • lokata call, zawierana na rachunku klienta z chwilą przekroczenia wartości minimalnej przez środki zgromadzone na koncie. Trwa ona tak długo, jak na rachunku znajdują się środki przekraczające ową wartość minimalną.

Gwarancja od BFG
Lokaty bankowe posiadają gwarancję z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W całości gwarantowana jest dla każdego klienta, niezależnie od tego, czy jest on osobą prywatną czy przedsiębiorcą, jest kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro. Kwota gwarantowana przez BFG jest obliczana od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach danej osoby w banku, nie tylko na lokatach, ale na ROR-ach czy też na rachunkach bieżących. Jeśli rachunek jest wspólny, np. dla współmałżonków, to każdemu ze współposiadaczy należy się odrębna kwota gwarancji w tej samej wysokości.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »