A A A
drukuj

Poznaj swoje prawa:
Kto pomoże Polakowi za granicą?

Data publikacji: 2019.12.18 godz. 11:52

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
3.0/5

Polska posiada rozbudowaną sieć konsulatów i ambasad na całym świecie. Sprawdzamy, czy te instytucje mogą pomóc Polakowi, który popadł w kłopoty za granicą.

Fot: Gdzie szukać pomocy za granicą?

Polska obecnie utrzymuje stosunki dyplomatyczne ze wszystkimi pastwami należącymi do Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Nie we wszystkich krajach ONZ istnieją jednak polskie ambasady. Liczba takich placówek już od dłuższego czasu oscyluje na poziomie zbliżonym do dziewięćdziesięciu. To oznacza, że mniej więcej w co drugim państwie ONZ nie znajdziemy polskiej ambasady. Na całe szczęście, po świecie rozsiane są również polskie konsulaty. Takimi placówkami mogą być zainteresowani nie tylko Polacy mieszkający na stałe w jakimś innym kraju. Lokalizację konsulatów i ambasad często wyszukują w Internecie polscy turyści, którzy popadli w kłopoty podczas zagranicznej podróży. Eksperci portalu eBroker.pl w ramach kolejnego artykułu z cyklu „Poznaj swoje prawa” postanowili wyjaśnić, jak polskie placówki dyplomatyczne i konsularne mogą pomóc rodakowi znajdującemu się za granicą. Warto zdawać sobie sprawę, że w wielu rzadko odwiedzanych krajach naszego globu (np. afrykańskich) Polska aktualnie nie posiada ambasady lub konsulatu. Eksperci eBroker.pl wyjaśniają również, jak można uzyskać pomoc dyplomatyczną na terenie takich państw.

Pomocy trzeba będzie szukać w polskim konsulacie
Najważniejsza zasada, którą powinni zapamiętać polscy turyści mówi, że pomocy podczas pobytu za granicą, zawsze trzeba szukać u polskiego konsula (zawodowego lub honorowego). Ustawa prawo konsularne z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1274) wyraźnie wskazuje, że jednym z zadań konsula jest „ochrona interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli za granicą”. Takie zadanie wiąże się między innymi z pomaganiem Polakom, którzy popadli w nagłe kłopoty podczas pobytu za granicą (np. zostali okradzeni). Warto wiedzieć, że konsula możemy znaleźć nie tylko w jednym z konsulatów (tzn. konsulacie generalnym lub zwykłym). Każda polska ambasada również posiada swój wydział konsularny lub podobną jednostkę organizacyjną.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Ustawa prawo konsularne mówi ponadto, że urzędem konsularnym, w którym można szukać pomocy jest także wicekonsulat lub agencja konsularna. Warto wiedzieć, że większość polskich konsulatów za granicą jest prowadzonych przez konsula honorowego (tzn. honorowego konsula generalnego, konsula honorowego, wicekonsula honorowego lub honorowego agenta konsularnego). Konsulowie honorowi pełnią swoje funkcje społecznie, czyli bez żadnego wynagrodzenia, ale również mogą zapewnić Polakom znaczącą pomoc (podobnie jak konsulowie zawodowi).

Konsul pożycza pieniądze tylko w drodze wyjątku …
Wszyscy polscy obywatele, którzy popadli w konflikt z miejscowym prawem lub stali się ofiarą przestępstwa, powinni zawsze pamiętać, że przysługuje im prawo do tłumacza podczas kontaktów z policją. Na prośbę polskiego obywatela, lokalni urzędnicy powinni powiadomić najbliższy konsulat RP.
Konsul może znacząco pomóc polskiemu obywatelowi między innymi wtedy, gdy taka osoba podczas podróży zagranicznej utraci swój paszport. W opisywanej sytuacji, istnieje możliwość wydania paszportu tymczasowego umożliwiającego powrót do kraju zamieszkania. Innym zadaniem konsula jest pośredniczenie w kontakcie z krewnymi lub znajomymi w Polsce. Osoby zainteresowane pomocą konsularną, dość często chcą wiedzieć, czy konsul może pożyczyć pieniądze polskiemu obywatelowi. Taka możliwość wprawdzie istnieje, ale w praktyce jest ona traktowana jako ostateczność. Konsul może przekazać Polakowi pieniądze wtedy, gdy nie ma innej możliwości szybkiego przesłania środków, a bliskie osoby wpłacą należność na konto bankowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Inne rozwiązanie polega na przekazaniu Polakowi pieniędzy finansujących najtańszy powrót do domu (pod warunkiem zobowiązania się do ich późniejszego zwrotu).
Warto również pamiętać, że polski obywatel kontaktujący się z konsulem, nie może liczyć na pokrycie kosztów leczenia za granicą, które czasem bywają bardzo duże (zwłaszcza w krajach nie respektujących karty EKUZ). O tym fakcie trzeba wiedzieć w kontekście zakupu ubezpieczenia turystycznego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowanie rekomenduje zakup wspomnianej polisy.
Dowiedz się więcej o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) »

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

W razie potrzeby pomoże nam konsul z państwa UE
Polacy wybierający najbardziej popularne kierunki zagranicznych wyjazdów, z całą pewnością będą mogli liczyć na opiekę zawodowego lub honorowego konsula Rzeczpospolitej Polskiej. Problem pojawia się w przypadku wycieczek do rzadziej odwiedzanych krajów, na terenie których Polska nie posiada żadnego urzędu konsularnego. Sytuacja osób podróżujących do takich państw albo na stałe w nich mieszkających poprawiła się wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Warto wiedzieć, że zgodnie z obecnymi przepisami konsul jednego z krajów UE musi udzielić Polakowi pomocy, jeżeli w danym państwie trzecim nie ma polskich urzędników konsularnych. Z taką sytuacją można mieć do czynienia na przykład w Afryce, gdzie swoje liczne placówki dyplomatyczne mają kraje posiadające niegdyś kolonie (np. Francja).
Warto dodać, że konsul innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej może pomóc Polakowi w sytuacji związanej z:

  • wypadkiem lub chorobą (konsul przekaże polskim władzom informacje o stanie zdrowia danej osoby)
  • zatrzymaniem, aresztowaniem lub pozbawieniem wolności (konsul powiadomi polskie służby dyplomatyczne i będzie monitorował sytuację zatrzymanego)
  • utratą/kradzieżą pieniędzy i/lub dokumentów (konsul wyda Europejski Dokument Podróży i/lub pożyczy pieniądze po uzyskaniu zgody polskich władz)

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Warto dodać, że unijny konsul pomaga również w przypadku zgonu polskiego obywatela (np. poprzez pomoc w transporcie ciała do kraju zamieszkania lub organizację lokalnego pochówku).

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »